Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Handkirurgmottagningen Universitetssjukhuset Örebro

Hos oss behandlas patienter med handskador och vissa handsjukdomar. Vi hjälper våra patienter till en optimal handfunktion. Handkirurgiska mottagningen tar emot patienter som har problem med armar och händer: skelett, ledband, senor, nerver, blodkärl och hud.

Telefonnummer

019-602 51 70

Telefontider

Måndag-Fredag 07:30-08:30

Öppettider

Måndag-Torsdag 07:30-16:00

Fredagar 07:30-12:00

Besöksadress

Universitetssjukhuset Örebro Södra Grev Rosengatan 36, Örebro Entré L, våning 1, hiss L2

Hitta på sjukhusområdet - USÖ

Kontaktcenter hjälper dig

Behöver du hjälp med att genomföra ett ärende på 1177.se? Har frågor om faktura, betalning eller frikort? Eller att hitta kontaktuppgifter till vården?

Kontaktcenter guidar dig

Mottagningen har tider för nybesök och återbesök för barn och vuxna. Dagtid har vi även akutmottagning för remitterade handskador. Handkirurgmottagningen har också handrehabilitering med arbetsterapeuter och sjukgymnaster. 

Remiss eller egen vårdbegäran krävs

Remiss

För att få komma till mottagningen behöver du först få en bedömning från exempelvis din läkare på vårdcentralen. Hen skickar sedan remissen till oss och du får en bekräftelse på att vi har tagit emot den. 

Läs mer om remiss (1177.se)

Egen vårdbegäran

Om du inte har en remiss kan du göra en egen vårdbegäran. Egen vårdbegäran gör du via vår e-tjänst. Du kan även fylla i en blankett och skicka per post. 

Läs mer om egen vårdbegäran i Region Örebro län (1177.se)

Handkirurgisk operation hittar du via entré B. Du som ska opereras kommer att få information med din kallelse om var du ska gå.

 

Du som ska opereras

Här finns information inför din operation, hur du får äta och dricka, hygienföreskrifter och vad du ska tänka på om du använder vissa läkemedel. 

Jag ska opereras

Anmäl dig när du kommer hit

När du kommer till oss för ditt besök kan du antingen anmäla dig i självincheckningsdisk eller i reception/kassa. För alla bokade besök ser du i din kallelse hur du ska göra.

Handrehabilitering

Handskador kräver ofta omfattande rehabilitering. Hos oss arbetar specialutbildade sjukgymnaster och arbetsterapeuter i ett nära samarbete med övriga medarbetare.

Du som har opererats på handkirurgiska kliniken följs ofta upp under hela rehabiliteringsperioden. Ibland kan fortsatt rehabilitering på hemorten bli aktuell.

Rehabiliteringen sker framför allt på vår öppenvårdsmottagning, men även på vårdavdelning 38. Vissa patienter kommer för intensivträning och bor då på patienthotell.

Rehabiliteringen syftar till att återställa bästa möjliga funktion och aktivitetsförmåga efter skada eller sjukdom i handen. Kunskap om den funktionella anatomin och de fysiologiska läkningsstadierna är nödvändig för att rehabiliteringen ska lyckas. Det handlar om att i samråd med läkare bedöma när träning/behandling kan påbörjas och med vilken intensitet den ska bedrivas.

Sjukgymnastens och arbetsterapeutens roll vid handrehabilitering är att fungera som rådgivare, informatör och uppbackare.

Frågor om din behandling

Har du frågor om din medicinering eller behandling ska du kontakta din mottagning. Det kan du göra genom mottagningens e-tjänster eller genom att ringa på telefontiden. 

Observera att du inte ska mejla frågor om din behandling eftersom det handlar om känsliga och sekretessbelagda uppgifter! Genom att använda e-tjänsten Kontakta oss skyddas dina uppgifter. 

Läs mer om hur dina uppgifter skyddas och hanteras i vården (1177.se)

Din journal

I din journal dokumenterar vårdpersonalen den vård du får. Syftet är att din vård ska bli så bra och säker som möjligt. Genom att läsa din journal kan du bli mer delaktig i din vård och behandling. Din journal skyddas av sekretess.

Läs mer om din journal på 1177.se

Du kan läsa din journal och se provsvar via nätet

Genom e-tjänsten Journalen kan du läsa delar av din journal via nätet. På så sätt kan du förbereda dig inför ditt besök i vården eller i efterhand om du är osäker på vad som hände eller sades vid ditt besök. Här kan du också se provsvar.

Det finns vissa begräsningar i vad du kan se via Journalen från Region Örebro län. 

På 1177.se kan du läsa mer om vad du kan se via e-tjänsten Journalen

Journalkopia

Du kan beställa en utskriven kopia av din journal skickad hem till dig med posten. Du gör det från den vårdenhet som du har haft kontakt med: 

  • Beställa journalkopia digitalt: leta upp din vårdenhet under Vård och hälsa. Under rubriken "E-tjänster" väljer du "Beställ journalkopia" och loggar in med bank-id. 
  • Beställa journalkopia genom att skicka in denna blankett till den vårdenhet du haft kontakt med. 

De första nio sidorna är gratis, den tionde sidan kostar 50 kronor och därefter kostar det två kronor per sida.

Regionarkivet har äldre patientjournaler som du kan beställa från dem. Vilka journaltyper detta gäller och hur du gör ser du på Regionarkivets sida.

För rådfrågning när det gäller handskadeintyg/invaliditetsintyg och väntetider för dessa var god kontakta oss på telefon: 019-602 51 31, måndag-tisdag, torsdag-fredag, klockan 07.30-10.00.

Försäkringsinformation och skadeanmälan

Har du en försäkring som gäller för den skada du råkat ut för? Då kan denna information vara av värde för dig.

Du anmäler din skada till ditt försäkringsbolag. Försäkringen ger i regel ersättning för "sveda och värk", dvs kompensation för obehag under den akuta sjukdomstiden, ersättning för kostnaderna för sjukvård och resor i samband med besök i vården. Denna ersättning beräknas med ledning av din skadeanmälan samt i vissa fall genom att försäkringsbolaget begär kopior av dina journalanteckningar.

Invaliditetsintyg/handskadeintyg vid bestående funktionsnedsättning

Om det visar sig att skadan innebär en bestående funktionsnedsättning, så kallad "invaliditet", kan det längre fram bli aktuellt med ersättning även för detta. Det måste dock gå en tid, ett till två år och ibland längre, innan försäkringsbolaget gör sin bedömning. Försäkringsbolaget tar då kontakt med dig med en förfrågan om du anser att du har kvarstående besvär eller men av skadan. Därefter skickar försäkringsbolaget en begäran om att ett så kallat invaliditetsintyg/handskadeintyg skall utfärdas.

Denna begäran kan skickas direkt till oss, men om den istället skickas till dig bör du snarast ta kontakt med oss och skicka intygsbegäran till handkirurgiska kliniken. Observera att vi inte godtar enbart en intygsblankett, utan vi måste ha ett brev med formell begäran om att försäkringsbolaget önskar att intyg utfärdas. Denna begäran skall innehålla uppgifter om ditt namn och personnummer, skadedatum (försäkringsnummer, om sådant finns) samt namn på försäkringsbolagets handläggare, adress och telefonnummer.

Väntelista för utfärdande av intyg

När vi får in begäran om att invaliditetsintyg skall utfärdas tar din behandlande läkare ställning till när du tidigast kan kallas för intyg och du sätts du upp på vår väntelista. Du får ett brev ifrån oss med bekräftelse på att du blivit uppsatt på väntelistan.

När det är dags för intygsbesök

Du kallas för ett intygsbesök (via brev eller telefonsamtal) och du bör räkna med att besöket tar cirka en timme. Eftersom en del av våra intygstider är förlagda utanför ordinarie arbetstid är det viktigt att du passar tiden alt. hör av dig i god tid innan om du får förhinder. Besöket är avgiftsfritt, det betalas av din försäkring. Vid undersökningen bedöms t.ex. om skadan inneburit begränsad rörelseförmåga, bestående smärta m.m. Tänk efter innan besöket vad skadan medfört för konsekvenser i arbete och på fritid och under hela året.

Vad händer sedan?

Efter ditt besök dikterar läkaren intyget, det skrivs ut av sekreterare och när intyget är signerat av läkaren skickas det till försäkringsbolaget. Bedömning av skadan görs av sakkunniga läkare anställda vid försäkringsbolaget med hjälp av intyget och de journalhandlingar som man eventuellt tidigare fått.

Villkoren och försäkringsbeloppens storlek varierar mellan olika försäkringar, försäkringens omfattning,  din ålder och invaliditetsgrad. Försäkringsbolagen i Sverige har gemensamma tabeller som stöd för hur en olycksfallskada skall bedömas.