Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Forskning och innovation inom Region Örebro län

Region Örebro läns engagemang i klinisk forskning drivs av att ge bästa möjliga förutsättningar för regioninvånarnas hälsa, vård och omsorg – idag och i morgon!

Region Örebro län har sedan länge drivit utveckling av den kliniska forskningen inom hälso- och sjukvården. Detta tillsammans med det kommunala stödet för utvecklingen av Örebro universitet och då särskilt läkarutbildningen har idag fört oss till en position som en etablerad aktör inom klinisk forskning i Sverige och internationellt.


Universitetssjukvård och innovation för bättre hälsa

Universitetssjukvårdens kärnverksamheter ska, jämte hälso- och sjukvård, vara klinisk forskning och utbildning liksom kunskaps-tillämpning och kunskapsspridning för hälso- och sjukvårdens utveckling.

Kännetecknande för universitetssjukvård är att verksamheten har en incitaments-struktur för inte bara sjukvård av hög kvalitet, utan också forskning, utbildning och innovationer. Detta leder också till att utvecklingen av universitetssjukvården kan ses som en drivkraft mot att nå en ökande innovationskraft inom länet.

Kunskapsstyrning för en mer jämlik och resurseffektiv vård av hög kvalitet

Region Örebro län var tidig med att ta tillvara ny kunskap från medicinsk forskning inom vården. Vi har ett väletablerat och strukturerat arbetssätt för hur den nya kunskapen tas tillvara i alla led - från behandling av sjukdomar till bemötande av patienten, det är det som ofta benämns implementering av evidens.

Samverkan

Den utvärdering av den kliniska forskningens kvalitet som gjordes på nationell nivå av Vetenskapsrådet visar på god kvalitet. För att ytterligare kunna stärka utvecklingen av universitetssjukvården är ett fördjupat samarbete med Örebro universitet, kommuner, samverkande sjukvårdshuvudmän, patienter och företag är också en mycket viktig drivkraft i arbetet för en stark klinisk forskning som leder till en universitetssjukvård med största möjliga nytta för länets invånare.

Nyheter inom forskning, utbildning och innovation

Information från landstinget

Prisad forskning om elektrisk protes till barn

Forskning visar att för barn med armdysmeli går det bra att vänta med utprovning av den elektriska protesen till barnet är i tre-års åldern. ”Den största vinsten med resultatet är att föräldrarna inte behöver känna en press att träna sitt barn i att styra och använda protesen under de första levnadsåren” säger forskare Liselotte Hermansson. Läs mer här

Utlysningen Innovatörer i vård och omsorg 2020 är öppen!

Denna utlysning riktar sig till vård- och omsorgsgivare med innovativa medicintekniska idéer. De projekt som kan söka handlar om att utveckla ny teknik eller använda befintlig teknik på ett nytt sätt för att förbättra det kliniska utfallet eller att effektivisera vården. Läs mer här

Ny core facilitet erbjuder forskare hjälp med genomiska forskningsprojekt

Science for Life Laboratory (SciLifeLab), i samarbete med Örebro universitet och Region Örebro län, har sedan 1 maj 2019 inrättat en core facilitet, Clinical Genomics Örebro, där forskare nu erbjuds hjälp med genomiska forskningsprojekt på Universitetssjukhuset Örebro. Läs mer här


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 26 mars 2020

Innehållsansvarig: Mats G Karlsson

Publicerad av Elin Abelson