Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Forskare Ole Fröbert söker svaret på torkade blåbärs effekt på hjärtinfarktpatienter

Vad är det som gör att björnar med höga kolesterolvärden inte utvecklar åderförkalkning? Vi vet att björnar äter mycket blåbär. I sin forskning kommer Ole Fröbert tillsammans med sina kollegor utvärdera effekten av torkade blåbär på kolesterolnivåer, inflammation och fysisk förmåga efter en hjärtinfarkt.

Ole Fröbert - professor och överläkare på hjärt-lung-fysiologiska kliniken på Universitetssjukhuset Örebro i Region Örebro län.


Vad är det roligaste med att forska?
Vi håller på och utvecklar en blåbärsshake tillsammans med ett forskningsbaserat livsmedelsföretag i den så kallade functional food branschen. Blåbärsshaken har potential att bli den första produkten på marknaden som faktisk har en bevisad effekt på hjärt-kärlsjukdom.

Vilka hinder kan man stöta på?
– Det mesta går att lösa. Men det är ibland utmanande att få alla delar i ett stort kliniskt projekt på plats i rätt tid. Vi har jobbat länge på att få ett livsmedelsföretag med som samarbetspartner i studien. Men nu har vi etablerat samarbete med ett framstående svenskt företag som ska utveckla blåbärsshakes och placeboshakes till studien. Kunskap från livsmedelsindustrin är helt avgörande för att få fram en säker produkt som håller alla kvalitetskrav som ställs för ett livsmedel, liksom vid läkemedelsframställning. Den färdiga blåbärsprodukten kommer att innehålla torkade blåbär motsvarande 500 g färska bär om dagen. Den produkten kommer att användas i den kliniska studien.

Vad vill du att forskningen ska leda till?
– Vi hoppas att blåbärsprojektet ska kunna visa att tillskott av blåbär efter hjärtinfarkt sänker kolesterolvärden trots att patienterna redan står på hög dos kolesterolsänkande läkemedel. Det kan få stora konsekvenser för patienter med genomgången hjärtinfarkt då nya mediciner är väldigt dyra och dessutom har många allvarliga biverkningar. Blåbär skulle potentiellt kunna vara ett biverkningsfritt behandlingsalternativ från den svenska naturen.

Faktaruta

Nyckelfonden – Stiftelsen har 30-årsjubileum i år och har delat ut anslag till 19 forskare på Universitetssjukhuset Örebro.

Det roligaste med att forska enligt Ole - Att genom samverkan från olika aktörer, både med forskare från andra discipliner, kliniker och även med livsmedelsindustrin,  kunna bidra till att lösa viktiga kunskapsluckor och därigenom förbättra människors hälsa och levnadsvillkor.

Pengar från Nyckelfonden - Det är ett mycket viktigt bidrag som är helt nödvändigt för att kunna starta upp studien lokalt  i Örebro och påbörja datainsamling för de första 250 hjärtinfarktpatienterna, av totalt 900, som ska ingå i studien.

Translationell forskning - Ole menar att vi kan lära mycket från den så kallade translationell forskning, dvs överföra kunskap från djurens värld till hur människan fungerar.

 

 

 


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 6 september 2019

Innehållsansvarig: Elin Abelson

Publicerad av Elin Abelson