Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Forskning kring litiumbehandling vid bipolär sjukdom publiceras i World Journal of Surgery

Adrian Meehan, specialistläkare och verksamhetschef vid geriatriska kliniken, har tillsammans med två andra forskare gjort en unik studie på litiumbehandlade patienter som nu blivit antagen till den internationella tidskriften World Journal of Surgery.

Litium är ett vanligt läkemedel som ges till patienter med bipolär sjukdom. Men behandlingen kan ge potentiella svåra biverkningar i form av ett förhöjt kalkvärde som kan bidra till bland annat trötthet, muskelsvaghet och nedstämdhet.

Adrian och hans kollegor har i sin tidigare forskning visat att upp till 20 % av dessa patienter får en rubbning i kalciumbalansen i kroppen, förmodligen på grund av att litium påverkar bisköldkörtlarna.

Resultatet visar på en skillnad hos litiumbehandlade patienter


- Vi visar nu i denna studie att en grupp verkar ha en tydlig tendens till förhöjt kalkvärde (hyperkalcemi), en grupp förblir opåverkade och att det även finns en liten grupp – av oklar anledning – som visar tendens till lågt kalkvärde, förklarar Adrian.

Man kan drabbas av högt kalkvärde, hyperkalcemi, även om man inte äter litium, då kallas sjukdomen primär hyperparatyreoidism, pHPT. En vanlig behandling för dessa patienter är att man opererar bort den påverkade bisköldkörteln, vilket leder till att ca 98 % blir botade. Men så är inte fallet hos litiumbehandlade patienter.

- I vår studie kan vi presentera resultat från 33 patientfall där bisköldkörtlar opererats bort, där endast 35 % blev botade, berättar Adrian.

Adrian förklarar att detta sannolikt beror på att man har betraktat sjukdomen som om förhöjd kalkvärde vid litiumbehandling är detsamma som pHPT. Men de flesta som behandlas med litium äter det livet ut, därav ökar risken att alla körtlar blir påverkade av litium över tid.

Artikeln uppmärksammas i World Journal of Surgery


Detta arbete ("Characterization of calcium homeostasis in lithium-treated patients reveals both hypercalcaemia and hypocalcaemia") presenterades som en muntlig presentation vid IAES-mötet / 48: e världskongress för kirurgi 11-15 augusti 2019 i Krakow, Polen. Artikeln publiceras snart i den internationella tidskriften "World Journal of Surgery".

Undersöker nyttan av kirurgi


För att få veta om kirurgi leder till nytta för litiumbehandlade patienter som har kalkrubbningar har Adrian och hans kollegor en pågående randomiserade studie där de jämför litiumbehandlade patienter som genomgår kirurgi med patienter som inte genomgår kirurgi. Studien är första av sitt slag och planeras vara färdig om två år.


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 18 oktober 2019

Innehållsansvarig: Josefine Gran

Publicerad av Elin Abelson