Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Undersöker hur moderkakan påverkar fostrets tillväxt

En normal och välfungerande moderkaka är helt avgörande för en kvinnas graviditet och för fostrets utveckling. En onormal fostertillväxt innebär en påtaglig ökad risk för sjuklighet i början av livet samt när barnet blir äldre. Forskare Robert Kruse ska tillsammans med sina forskarkollegor undersöka bakomliggande faktorer som påverkar moderkakans funktioner vid graviditeter med hämmad fostertillväxt.

Varför har du valt att forska om det här?

– Valet grundar sig på en kombination av flera olika faktorer, men en viktig del är att forskning inom detta område är betydelsefull för mig. Barn ska ges förutsättningar för ett friskt liv, men mot bakgrunden av att hämmad fostertillväxt kan leda till ökad sjuklighet och dödlighet senare i livet behövs forskning som visar på orsaker till försämrad fostertillväxt. Vi lever i en värld där vi dagligen utsätts för en mängd yttre och inre faktorer som kan påverka vår hälsa och vid graviditet kan dessa kan ge ett oönskat avtryck på fostret. Genom att på djupet analysera hur moderkakan påverkas av faktorer hos mamman och eller i mammans omgivning ges möjlighet att förstå vad som orsakar en tillväxthämning. En annan viktig del i valet att forska om det här är det goda och givande forskningssamarbetet med Maria Lodefalk, överläkare på barn- och ungdomskliniken, och Hanna Östling, överläkare på kvinnokliniken, som dagligen arbetar för en god mödravård och neonatal utveckling, säger Robert Kruse som är forskare på kliniskt forskningslaboratorium inom Region Örebro län.

Vad vill du uppnå med din forskning?

– Som med de flesta frågeställningar inom forskning så söker man svar. Jag och mina forskningskollegor vill ha svar på vilka bakomliggande faktorer som påverkar moderkakans funktioner och bidrar till en hämmad fostertillväxt. Svaren, och den förståelsen som de ger, skapar möjlighet att motverka förändringar som sker i moderkakan. Vi har tidigare undersökt moderkakans genuttryck och sett ett förändrat genuttryck vid graviditeter med hämmad fostertillväxt. Nu vill vi på ett djupare sätt koppla dessa förändringar i genuttryck till funktioner i moderkakan, som de kan påverka, genom att analysera uttryck av strukturellt och eller funktionellt viktiga protein.

Vad är det roligast med att forska?

– Att formulera svarsalternativ på forskningsfrågeställningar och att experimentellt testa om svaren håller eller ej är grundläggande för forskning. Vi gör alltid en mängd tolkningar och förenklingar av verkligheten som ibland inte riktigt stämmer med verkligheten. Men när de väl stämmer och ens svar är korrekta känns det som att man faktiskt bidragit till något större som kan hjälpa olika patientgrupper. Alla stora medicinska upptäckter bygger på en stor mängd grundläggande forskning där alla mer eller mindre har bidragit till den bakomliggande förståelsen. Medicinsk forskning bygger på samarbeten mellan många olika discipliner och alla discipliner behövs för att nå ett mål.

Robert Kruse poängterar att Nyckelfondens bredd möjliggör många viktiga forskningsprojekt i Örebro och att få ta emot bidrag av Nyckelfonden känns ansvarsfullt eftersom bidragen ofta kommer från patienter och anhöriga.

Anslaget ger forskarna möjlighet att med avancerad metodik på djupet analysera uttrycket av strukturellt och eller funktionellt viktiga protein i ett stort antal moderkakor från mödrar med tillväxthämmade barn. Dessa analyser är kostsamma men ger en oöverträffad bild av moderkakans förändringar och därmed dem möjlighet att förstå vilka förändringar som kan kopplas till försämrad fostertillväxt.


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 18 november 2019

Innehållsansvarig: Elin Abelson

Publicerad av Elin Abelson