Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Unikt frågeformulär inom audiologi togs fram på en internationell workshop

Audiologiskt forskningscentrum anordnade tillsammans med Örebro universitet en workshop i tre dagar med forskare från olika delar av världen. Inom audiologiområdet har det saknats ett instrument som mäter funktionalitet för vuxna med hörselnedsättning.

Fokus under workshopen låg på att värdera innehållet i de olika kategorierna i klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF), för att sedan ta fram ett frågeformulär för vuxna med hörselnedsättning. Tidigare har det inte funnits ett verktyg som berör hela livssituationen och som dessutom kan användas både i forskning och i klinisk verksamhet.

– Tillsammans värderade vi de olika ICF-kategorierna. Funktionalitet är en viktigt eftersom det handlar om individers vardag utifrån både en positiv och negativ aspekt, säger Sarah Granberg, forskare och audionom på Audiologiskt forskningscentrum samt universitetslektor på Örebro universitet.

Samarbete över gränserna


Intresset är stort internationellt och detta projekt berör ett område inom audiologi som saknar forskning.

– Det är många utländska forskare som vill komma och jobba med oss. De vill vara med och skapa den pusselbit som saknas, säger Sarah Granberg.

Workshopen var ett samarbete med Örebro universitet inom forskningsämnet Handikappvetenskap. Den möjliggjordes bland annat med strategiska medel från Fakulteten för medicin och hälsa.

– Vi på Audiologiskt forskningscentrum har ett väldigt solitt samarbete med Örebro universitet kring audiologi och handikappvetenskap. Datainsamlingen och koordineringen, exempelvis i detta projekt, bedrivs här hos oss, säger Elina Mäki-Torkko, verksamhetschef på Audiologiskt forskningscentrum och professor i audiologi.

Faktaruta


Världshälsoorganisationen (WHO) tog år 2001 fram en internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF). Genom att använd ICF som konceptuellt ramverk har, så kallade, "core sets" tagits fram för att beskriva funktionalitet i relation till vuxna med hörselnedsättning. Core sets betyder kärnkategorier och är en samling hälso- och hälsorelaterade domäner som kan användas för att beskriva exempelvis hur olika vardagssituationer fungerar i relation till hörselnedsättning.

Doktorand Elin Karlssons avhandlingsarbete syftar till att utveckla ett frågeformulär för vuxna med hörselnedsättning och beräknas disputera år 2022. Forskningen är en fortsättning på Sarah Granbergs avhandling som handlade om att undersöka, utifrån ett ICF-perspektiv, funktion och funktionshinder hos vuxna med hörselnedsättning.
Här kan du läsa Sarah Granbergs avhandling: Functioning and disability in adults with hearing loss: the preparatory studies in the ICF Core sets for hearing loss Project 

På fotografiet 


Första rad från vänster: Kathy Pichora-Fuller (Kanada), Vinay Swamalatha Nagaraj (Norge), De Wet Swanepoel (Sydafrika) och Krishna Yerraguntla (Indien)
Andra rad från vänster: Elin Karlsson, Melissa Selb (Schweiz), Johanna Gustafsson, Sarah Granberg, Vinaya Manchaiah (USA)
Tredje rad: Elina Mäki-Torkko och Stepehn Widén


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 22 oktober 2019

Innehållsansvarig: Elin Abelson

Publicerad av Elin Abelson