Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Bättre andningsvård efter operation av hjärta eller lunga

Efter en hjärt- eller lungoperation finns en ökad risk för lungkomplikationer. Med relativt enkla rutiner för andningsvård och mobilisering går det att förebygga många av komplikationerna. ”I forskningen vill vi identifiera vilka patienter som löper störst risk att drabbas av komplikationer och att utvärdera vilka fysioterapeutiska insatser som gör störst nytta”, säger forskare Elisabeth Westerdahl.

 

Forskningsidén till den här studien kommer från en australiensisk forskargrupp och Universitetssjukhuset Örebro har blivit inbjuden att delta i studien tillsammans med andra sjukhus i landet.

– På Universitetssjukhuset Örebro ingår det 150 patienter i studien som genomgått hjärt- eller lungkirurgi. I den internationella studien utvärderas fysioterapeutisk behandling för att se vilka rutiner vi behöver ha för att förebygga komplikationer, säger docent Elisabeth Westerdahl, legitimerad sjukgymnast på fysioterapiavdelningen och verksam forskare vid Universitetssjukvårdens forskningscentrum.

Förbättra återhämtningen efter operation


Det behövs ett stort material för att kunna besvara frågeställningar om lungkomplikationer och för att utveckla ett universellt riskindex för att kunna förutsäga lungkomplikationer efter en operation. Totalt cirka 7 000 patienter från olika länder inkluderas i studien och patientkarakteristika, operationstider, anestesi och postoperativt vårdförlopp med fokus på fysioterapeutiska insatser kartläggs detaljerat.

– Vi vill förbättra återhämtningen efter operation för patienten och att bättre förutse vilka patienter som löper störst risk att drabbas och om möjligt hitta de bästa sätten att träna inför och efter operationen. Lokalt i Örebro följer vi även upp postoperativ återhämtning och patienterna får delge hur de mår andningsmässigt och fysiskt ett halvår efter operationen. Det mest meningsfulla är förstås att kunna identifiera de patienter som har bäst nytta av fysioterapi och att forskningresultaten sprids, så att komplikationer efter thoraxkirurgi kan minskas, säger Elisabeth Westerdahl. 

Fakta om Nyckelfonden


Nyckelfonden är en stiftelsen för medicinsk forskning vid Universitetssjukhuset Örebro. Elisabeth Westerdahl har fått ett forskningsanslag från Nyckelfonden som kommer att användas till att finansiera 10 % av hennes forskningstid under ett år.  


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 14 februari 2020

Innehållsansvarig: Elisabeth Westerdahl

Publicerad av Elin Abelson