Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Forskargrupp ska kartlägga inflammation på ett nytt sätt

Många av våra folksjukdomar som diabetes, cancer och hjärt- och kärlsjukdom har inflammation som gemensam nämnare. Därför vill forskarna förstå hur inflammation fungerar oavsett sjukdom. Nu har Örebro universitet fått ett anslag på 48 miljoner från Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling (KK-stiftelsen) för att studera frågan vidare i ett nytt center om inflammation.

 

Övre raden från vänster: Dirk Repsilber, Katarina Persson och Daniel Eklund. Nedre raden från vänster: Robert Kruse och Alexander Persson.


– Vi vill förstå hur inflammationen fungerar oavsett sjukdom, säger Robert Kruse, forskningsledare för projektet och verksam vid både Kliniskt Forskningscentrum inom Region Örebro län och Örebro universitet.

Nästa steg i forskningen blir att använda den nya kunskapen för att förstå inflammationens påverkan på olika typer av sjukdomar. Inflammation är central i de flesta av våra stora folksjukdomar och därtill en viktig komponent, antingen primär eller sekundär, i de flesta sjukdomar. Mycket forskning görs redan kring inflammation men är främst fokuserat kring förståelsen av inflammationen utifrån specifika sjukdomar.

– Vi vill vända på flödet och på djupet studera inflammation i sig för att därefter använda erhållen kunskap för att förstå specifika sjukdomar, vilket också ger oss möjlighet att överföra kunskap från en sjukdom till en annan, säger Robert Kruse.

Projektet X-HiDE (Exploring Inflammation in Health and Disease) är en forskningsprofil med fokus på inflammation, där samverkan med företag är central kring både forskning och undervisning.

– Projektet är sprunget ur en önskan att förstå varför vissa blir väldigt sjuka, och i värsta fall dör, medan vissa bara blir lindrigt sjuka av samma sjukdom. X-HiDE kommer att samla ett stort antal forskare vid Örebro universitet och Region Örebro län med expertis inom olika områden knutna till inflammation, vilket ger en möjlighet till att tillsammans bidra till viktig kunskap, säger Robert Kruse.

Genom befintlig kunskap från databaser och från egna data från patienter och cellförsök kommer forskargruppen att skapa detaljerade matematiska modeller för centrala inflammatoriska mekanismer.

– Dessa modeller kommer användas för att kategorisera olika grundtyper av inflammation, som till exempel den akuta inflammationen, den kroniska låggradiga inflammationen och den nedsatta inflammationen, så att komplexa nätverk byggs upp. Dessa nätverk kommer visa vilka mekanismer olika typer av inflammation har gemensamt och vad som skiljer dem åt, avslutar Robert Kruse. 

 


Faktaruta

X-Hide är ett projekt som knyter samman universitet, Region Örebro län, företag och internationella akademiska forskningscentra. 
Förutom KK-stiftelsens anslag på 48 miljoner kronor medfinansierar företagen och universitetet sammanlagt 120 miljoner kronor över åtta år.

 

 

 


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 17 april 2020

Innehållsansvarig: Robert Kruse

Publicerad av Elin Abelson