Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Epidemiologi och biostatistik

Enheten Klinisk epidemiologi och biostatistik har som målsättning att bedriva medicinsk forskning av hög kvalitet och att stimulera forskningsaktivitet inom hälso- och sjukvården i Region Örebro län.

Inom epidemiologin studerar vi sjukdomars uppkomst, hälsorisker och hälsoutfall på populationsnivå.  Information från befolkningsregister och andra stora databaser i Sverige och Örebro erbjuder unika förutsättningar för denna typ av forskning. 

Forskningsstöd och handledning

Vi diskuterar gärna idéer, metoder eller möjligheter till handledning om du överväger en doktorandutbildning eller ett epidemiologiskt forskningsprojekt. Vi kan också stå till tjänst med rådgivning och stöd i olika faser av forskningsprojekt, till exempel med:

  • Design, planering och studiestorlek såsom val av design, statistisk analys, powerberäkning och etablering av forskningsdatabas
  • Biostatistiska analyser, enklare jämförelser på gruppnivå, deskriptiv statistik (förutsätter hög kvalitet och god struktur på datamaterialet)
  • Rådgivning kring presentation av resultat. Kort hjälp till självhjälp inom SPSS
  • Avancerade biostatistiska analyser som exempelvis multivariata regressioner, bortfallsanalyser och hantering av saknade värden
  • Tolkning av resultat och manusgranskning
  • Rådgivning kring registeruttag, länkning av databaser, skapande av variabler och datarensning
  • Idéer och data till projekt på grundutbildnings-, master- och doktorandnivå

Frågor och samarbete

Vi svarar gärna på specifika korta frågor över telefon, e-post, eller ansikte mot ansikte. Vid mer ingående stöd deltar vi vanligen som medförfattare i forsknings- och publikationsprocessen. Vänligen kontakta oss så att vi kan diskutera hur vi kan hjälpa dig.


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 9 oktober 2020

Innehållsansvarig: Helena Nilsson

Publicerad av Camilla Frisö Åsell

Kontakt

Scott Montgomery
Professor i medicinsk vetenskap och Avdelningschef
Telefon: +46 (0)19-602 62 10

Besöksadress:
Rum C2112,
X-huset,
Universitetssjukhuset Örebro

Postadress:
Klinisk epidemiologi och biostatistik
X-huset
Universitetssjukhuset ÖREBRO
701 85 Örebro

Personal:
Ole Brus, statistik
Yang Cao, statistik
Ayako Hiyoshi, epidemiologi
Katja Fall, epidemiologi
Anders Magnuson, epidemiologi och statistik
Ruzan Udumyan, epidemiologi och statistik
Judith Brand, epidemiologi