Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Finansiering av forskning och innovation

Som anställd inom Region Örebro län har du tillgång till flera stödfunktioner inom forskningsfinansiering och innovation.

De interna finansiärerna för forskning är Nyckelfonden, Forskningskommittén, Folktandvårdens forskningskommitté och Regionala Forskningsrådet och du kan söka lokala ALF-medel.

Du som är anställd kan även få stöttning kring allt som rör din ansökan om forskningsmedel från Grants Office rådgivare.

Det finns flera möjligheter att söka finansiering för innovation eller idéutveckling.

Nyckelfonden

Nyckelfonden är en stiftelsen för Medicinsk Forskning vid Universitetssjukhuset Örebro. Med vår insamling möjliggör vi forskning om olika sjukdomar. Varje år avsätter vi ca 10 miljoner till forskning.

Hittills har flera forskningsprojekt om bland annat cancer, diabetes samt mag- och tarmsjukdomar förverkligats. Upptäckterna kommer till snabb nytta för både vården och patienterna inom Örebro län.

Nyckelfonden är glada över alla gåvor, stora som små. Du kan till exempel hedra minnet av en avliden person genom en minnesgåva, ge en högtidsgåva eller bli månadsgivare till Nyckelfonden.

Forskningskommittén

Forskningskommitténs viktigaste uppgift är att främja forskningen inom landstinget, bland annat genom att bevilja ekonomiskt stöd till forskningsprojekt.

Forskningskommittén fördelar också medel ur donationsstiftelserna för forskningsändamål. Drygt 20 miljoner avsätts varje år för forskning.

Regionala Forskningsrådet i Uppsala-Örebroregionen

Regionala forskningsrådet utlyser årligen forskningsanslag till klinisk forskning för medarbetare vid Regioner i Dalarna, Gävleborg, Sörmland, Uppsala, Värmland , Västmanland och Örebro.

ALF-medel

ALF-avtalet (Avtal om läkarutbildning och forskning) är ett avtal mellan staten och de sju landsting som bedriver läkarutbildning och som anger förutsättningarna för den utbildning och forskning som genomförs i samverkan mellan universitet och hälso- och sjukvården. Medlen används i huvudsak till klinisk forskning och utveckling inom landstingen.

Det finns ett antal olika förordnande att tillgå vid Region Örebro län som finansieras genom de forskningsmedel som tillförts genom ALF-avtalet.

Folktandvårdens forskningskommitté

Folktandvården har en egen forskningskommitté som fördelar medel specifikt avsatta för forskning och utvecklingsarbete inom tandvården. För att få forskningsbidrag krävs att du har en tillsvidareanställning inom Folktandvården. Om du inte har vetenskaplig erfarenhet ska du ha tillgång till en kompetent handledare. Är du i behov av en handledare hjälper Odontologiska Forskningsenheten dig med att försöka hitta en lämplig person.

Folktandvårdens forskningskommitté har tre ansökningstillfällen per år;
15 februari, 15 maj, 15 oktober.

Grants Office

Region Örebro län driver ett Grants Office där man som forskare kan få stöd med rådgivning, ansökningsgranskning, koordinering av stödfunktioner för en forskningsansökan och utbildning kring finansiering för forskning. Genom nyhetspublicering, seminarier och workshops sprider Grants Office information om finansieringsmöjligheter och utbildning.

Projektfinansiering för innovation

Utvecklingen av offentlig sektor är viktig och prioriterad. I de regionala, nationella och europeiska stödstrukturerna finns olika riktade medel att söka för att hitta finansieringslösningar som komplement till den egna verksamhetsbudgeten. Det kan handla om enskilda anslag eller olika typer av samverkan eller partnerskap. Det finns också olika typer av bidrag eller lån som den enskilde idébärare kan söka som stöd. Vi möter behovet genom att erbjuda specifik kompetens för att hitta möjligheter och att ansöka hos de myndigheter, institut och andra finansiärer som inriktar sig mot innovation. Kontakta Innovationsteamet för rådgivning.


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 16 december 2019

Innehållsansvarig: Helena Nilsson

Publicerad av Helena Nilsson

Kontakt

Nyckelfonden
Stiftelseansvarig
Annika Rosdahl

Forskningskommittén
Sekreterare
Maria Holmström

Regionala Forskningsrådet
Administratör
Annette Östling

ALF-medel
Enhetschef FoI
Helena Sävenstrand

Folktandvårdens forskningskommitté
Forsknings- och utbildningskoordinator
Anna Bäck

Grants Office
Gemensam e-post till Grants Office

Innovationsteamet
Verksamhetsledare
Anneli Eriksson