Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Hälsoekonomi

Hälsoekonomiska analyser är ett viktigt komplement till studier av behandlingsmetoders effekt. De visar om nya effektiva metoder är värda att införa som klinisk standard.

Ansökningar om externa forskningsmedel kan stärkas genom att även ha ett hälsoekonomiskt perspektiv. Du kan få hjälp med utformning av forskningsansökningar och genomförande av hälsoekonomiska analyser.

Vad är hälsoekonomi?

I hälsoekonomiska analyser studeras vilket värde en behandlingseffekt har för individ och samhälle. Det sker i jämförelse med bästa alternativa behandling, ofta det som är klinisk standard. Tillsammans med beräkning av kostnader kan behandlingens kostnadseffektivitet beskrivas. En vanlig frågeställning är om en ny effektivare, men dyrare metod, är så mycket värdefullare att den bör införas som standard trots kostnadsökningen. En analys brukar innehålla jämförelser av kostnader för behandlingen, livskvalitet, livslängd och eventuella besparingar för samhället. 

Varför är hälsoekonomi viktigt?

För att nya behandlingsmetoder ska accepteras som kliniska standard är det numera krav på att de ska ha god kostnadseffektivitet. I Statens beredning för medicinsk och social utvärderings  kunskapssammanställningar, Socialstyrelsens nationella riktlinjer och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets beslut om läkemedel är alltid kostnadseffektivitet beaktad.

Många av de stora forskningsfinansiärerna, som Forte och Vetenskapsrådet, ställer ofta krav på att forskningsstudier även ska ha ett hälsoekonomiskt perspektiv. Finns inte krav så kan i ändå chansen öka att få medel om en hälsoekonomisk analys finns med i forskningsplanen.

Stödfunktion för hälsoekonomi inom Region Örebro län

Inom Universitetssjukvårdens forskningscentrum finns hälsoekonomer med uppgift att bistå med planering av forskningsprojekt, utformning av forskningsansökningar och genomförande av hälsoekonomiska analyser. Du behöver inte ha egen kunskap i hälsoekonomi för att ha ett hälsoekonomiskt perspektiv i din forskning!

Vill du ha hjälp är du välkommen att ta kontakt med oss!

Läs mer om hälsoekonomi på SBU:s webbplats
 


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 29 januari 2020

Innehållsansvarig: Helena Nilsson

Publicerad av Helena Nilsson

Kontakt

Lars Hagberg

Hälsoekonom, docent i hälsoekonomi
E-post till Lars Hagberg

Linda Ryen

Hälsoekonom, doktor i nationalekonomi

Anna Philipson

Hälsoekonom, doktorand i hälsoekonomi