Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Litteratursökning och biblioteksstöd

Medicinska e-biblioteket samlar alla elektroniska resurser såsom databaser, tidskrifter, e-böcker och artiklar som Region Örebro län prenumererar på.

Medicinska e-biblioteket erbjuder ett antal resurser för att du ska kunna hitta relevant information inom ditt ämne. Du har tillgång till drygt 2000 vetenskapliga tidskrifter, e-böcker inom medicin samt databaserna PubMed, Embase, Web of Science, Cochrane, Cinahl, PsycInfo m.m.

Som anställd vid Region Örebro län kan du även nå alla elektroniska resurser i e-biblioteket om du är uppkopplad mot Region Örebro läns nät.

Via e-biblioteket kan du även boka personlig handledning i informationssökning eller referenshantering.  Det kan vara aktuellt vid artikel- eller uppsatsskrivning, systematiska översikter, uppdatering av vårdprogram med mera.

När det gäller de fysiska biblioteken hänvisar vi till respektive bibliotek för mer information. Se mer information om dem under Besöka & låna. (länk).

Projektdatabasen öppen för alla

Region Örebro läns projektdatabas är öppen för alla att söka i. Här kan man läsa om alla planerade, pågående och avslutade forskningsprojekt och även hitta länkar till deras rapporter och publikationer.


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 16 december 2019

Innehållsansvarig: Helena Nilsson

Publicerad av Helena Nilsson

Kontakt

Medicinska biblioteket

E-post till funktionsbrevlåda

Gunilla Källman
Enhetschef/Manager
Tel: 019- 30 32 42

Medicinska biblioteket/Medical Library
Örebro universitetsbibliotek/ Örebro University Library
SE-701 82 Örebro
Sweden
http://www.oru.se/ub/

Projektdatabasen

Helena Sävenstrand
Enhetschef FoUI-stab

https://www.researchweb.org/is/fourol