Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Rapporter från Camtö

2020

Behandling med hydroxiklorokin vid covid-19 – en uppdatering av HTA-rapport 2020:37

En kartläggning av publicerade och pågående studier kring behovet av antikoagulantiaprofylax vid covid-19

Centraliserad automatiserad dosdispensering av läkemedel för patienter inlagda på sjukhus

Skleroserande injektionsterapi vid kronisk akillestendinopati

En kartläggning av publicerade och pågående studier kring behandling med klorokin och hydroxiklorokin vid covid-19

Temperaturreglerat laminärt luftflöde som tilläggsbehandling vid allergisk astma

Snabbspår för alarmsymtom och tidig upptäckt av symtomgivande cancer – en uppdatering av SBU:s rapport från 2014

Standardiserade vårdförlopp vid misstanke om cancer

2019

Positivt uttryck för PD-L1 genom testning med McAb SP263 inför immunoterapi vid icke-småcellig lungcancer

Kirurgisk behandling av kvarstående abdominell rektusdiastas ett år efter förlossning

SMS-larm till lekmän vid hjärtstopp utanför sjukhus

Röntgenbehandling vid hudcancer och basaliom

Health economic evaluation on the prevention of fall and fall-related injuries in hospitals and residential aged care facilities – a systematic review. För mer information kontakta Camtö.

2018

Pulverinhalatorer med fast kombinationsterapi vid astma och KOL

Multifokal transkutan elektrisk stimulering vid spasticitet

Avkodningsträning vid dyslexi

Behandlingseffekt av Deep Oscillation® vid lymfödem och lipödem

Elektroniska larm för prevention av fall och fallskador i slutenvården

Drönarmedierad tillgång till defibrillator vid plötsligt hjärtstopp

Nuklearmedicinska metoder för diagnostik av infektion i kärlgraft

Blodtryckssänkande effekt av yoga vid hypertoni

Nuklearmedicinska metoder för diagnostik av infektion i knä- och höftprotes

Rehabilitering av nedsatt synfunktion efter stroke

Effekt av ortosbehandling vid knäledsartros

Diagnostisk tillförlitlighet för kolorektala levermetastaser med CT, PET-CT och MR  

Medicinsk bedömning och diagnostik av nytillkomna symtom via digitala vårdbesök

Interaktiv telemedicin vid långvariga sjukdomstillstånd

Silverförband vid behandling av kroniska bensår– en snabböversikt

Nyttan av pumpstövel vid långsamläkande sår

Behandling med intermittent pneumatisk kompression vid lymfödem

Endoskopisk thyroidektomi via incision på halsen vid struma


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 18 juni 2020

Innehållsansvarig: Louise Olsson

Publicerad av Maria Ekholm Takman

Kortadress: https://www.regionorebrolan.se/camtorapporter