Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Publikationer Universitetssjukvårdens forskningscentrum (UFC)

Här finns förteckning över våra nyaste vetenskapliga publikationer.

Publicerade artiklar - perioden mars 2020 t.o.m. maj 2020

Under denna period har 21 artiklar publicerats och handlar bland annat om depression i tonåren och dess konsekvenser i vuxenlivet, suicidrisk, interventioner för att läka fotsår, dansintervention för tonårsflickor , interventioner mot ätstörningar, interventioner för att öka fysisk aktivitet samt riktlinjer för kranskärlsoperationer.

Artiklarna är publicerade i tidskrifter inom områdena omvårdnad, kirurgi, diabetes, epidemiologi, psykiatri, intellektuell funktionsnedsättning, barns psykiska hälsa, tekniska hjälpmedel, hälsoekonomi, kroppsuppfattning och medicin.

Artiklarna rapporterar epidemiologiska studier, interventionsstudier, longitudinella studier, kvalitativa studier, systematiska litteraturstudier, metodstudier och RCT-studier.

Artiklarna finns här

Publicerade artiklar - perioden oktober 2019 t.o.m. februari 2020

Under denna period har 21 artiklar publicerats och handlar bland annat om sommarkollo för äldre, dansintervention för tonårsflickor, hur sjuksköterskor upplever behovet av fysisk aktivitet för patienterna, trender i strokeepidemiologi i Örebro, informellt tvång i psykiatrisk vård samt fysioterapis effekter på återhämtning för lungcancerpatienter.

Artiklarna är publicerade i tidskrifter inom områdena fysioterapi, sjukdomar i hjärnans blodkärl, kvinnors hälsa, urogynekologi, psykiatrisk vård, proteser och ortopedteknik, cancerterapi, hälsosamt åldrande, muskuloskeletala sjukdomar, tobaksinducerade sjukdomar, kroniska respiratoriska sjukdomar samt mer allmänt omvårdnad och medicin.

Artiklarna rapporterar epidemiologiska studier, interventionsstudier, longitudinella studier, kvalitativa studier, systematiska litteraturstudier, metodstudier, RCT-studier och studier enligt ”mixed-methods”.

Artiklarna finns här


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 9 juni 2020

Innehållsansvarig: Kristina Arnrup

Publicerad av Daniel Pichler

Kortadress: https://www.regionorebrolan.se/ufcpublikationer