Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Nyckelfondens historia

Nyckelfonden bildades 1989. Den kom till för att stimulera och öka möjligheterna till forskning på dåvarande RSÖ som ju inte hade några statliga forskningsanslag.

Det började med ett brev ...
En höstkväll för drygt 30 år sedan rullade Gunnar Järnerot i ett papper i skrivmaskinen och skrev ett brev. Brevet formulerades som ett upprop och ställdes bl a till ett antal politiker i länet.


– Jag föreslog att vi tillsammans skulle mobilisera våra krafter för att öka forskningen vid dåvarande Region-sjukhuset i Örebro berättar Dr Gunnar Järnerot, professor i gastro-enterologi (mag- och tarmsjukdomar) vid medicinkliniken.

 

Brevet ledde till ett möte i januari 1989 där ett beslut togs om att bilda en forsknings- och utbildnings-stiftelse. Nyckelfonden var född.

- Det var en utmärkt idé och vi kan med 30 års perspektiv konstatera att fonden varit mycket framgångsrik, säger ordförande i fonden, Bo Anderson.

Nyckelfonden har genom åren fått många mindre och även en del stora donationer som möjliggjort en bred klinisk forskning. Sedan starten har fonden delat ut nära 150 miljoner kronor till forskningsprojekt inom många olika diagnosområden.

Det unika med fonden är att den stöder den kliniska patientnära forskningen i region Örebro län. Resultaten av forskningen kommer länsinvånarna direkt till godo genom förfinade operationstekniker, mer precisa diagnoser och bättre behandlingsmetoder.

Dynamisk kunskapsutveckling
- Nyckelfonden är viktig. Den ger oss bra förutsättningar att bedriva en god och evidensbaserad vård. Den kliniska forskningen som bedrivs i regionen har en lång och framgångsrik tradition och har successivt vuxit i omfattning, fortsätter Mats G Karlsson, FOU-chef.

Som ungt universitetssjukhus behöver USÖ bredda sin vetenskapliga bas och aktivt delta i uppbyggandet av den medicinska kunskapsmassan. Forskningen ökar också möjligheterna för våra medarbetare att utvecklas.

- Nyckelfonden är ett extremt bra komplement till andra forskningsbidrag menar Mats G Karlsson. Speciellt till spetsforskningen och för de forskare som har hållit på ett antal år och kommit upp en klass.

Vi värnar kvaliteten och inom vissa ämnen är vi extra starka. Mats G Karlsson nämner exempelvis gastroenterologi, urologi och mikrobiologi som fonden har kunnat stötta alltsedan sin tillkomst.


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 11 december 2019

Innehållsansvarig: Annika Rosdahl

Publicerad av Annika Rosdahl