Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Information till forskare

Region Örebro län har två biobanker registrerade vid Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO):

• Örebro Biobank (registeringsnummer 454) 
• E-biobank (registeringsnummer 763)

Biobanksansvarig är Mats G Karlsson/Maria Svensson.

Om du som forskare vill använda humanbiologiska prover i studiesyfte, kontakta Region Örebro läns biobankssamordnare Karin Johansson för att upprätta ett biobanksavtal. Avtalet gäller för tillgång till redan befintliga prover eller för att börja samla nytagna prover.  På Biobank Sveriges hemsida, biobanksverige.se, finner du ansökningsblanketter, vägledning och checklistor med mera.

Biobanksansökan skickas till:

Örebro Biobank
Kliniskt forskningscentrum (KFC)
Campus-USÖ, X-huset
Örebro Universitetssjukhus
701 85 Örebro


Örebro Biobank erbjuder också regulatorisk
rådgivning/ förhandsgranskning av etikansökan och utformning av patientsamtycke gällande biobankslagen samt praktiskt stöd gällande pre-analys, provhantering, frysförvaring, med mera.

Ska du starta en multicenterstudie med nyinsamling av prov i många sjukvårdsregioner kan du också vända dig till regionens provservicekoordinatorer. Läs mer här.

Ytterligare informationsmaterial och blanketter finns också på biobanksverige.se.


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 23 maj 2019

Innehållsansvarig: Maria Svensson

Publicerad av Elin Abelson

Kontakt

Örebro Biobank
Kliniskt forskningscentrum
Campus USÖ, X-huset
Universitetssjukhuset Örebro
701 85 Örebro

Telefon: 019 - 602 13 33


Provservicekoordinator - Region Örebro län
Helena Isaksson
Kliniskt forskningscentrum
Campus USÖ, X-huset
Universitetssjukhuset Örebro
701 85 Örebro

Telefon: 019 - 602 20 21
E-post: namn.efternamn @regionorebrolan.se

Provservicekoordinator - Örebro universitet
Isak Demirel
Kliniskt forskningscentrum
Campus USÖ, X-huset
Universitetssjukhuset Örebro
701 85 Örebro

E-post: namn.efternamn @oru.se

Avdelningen för kliniska prövningar (AKP)

Kliniskt forskningslaboratorium (KFL)