Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Folktandvårdens forskningskommitté

Fast anställd personal vid Folktandvården, Region Örebro län, är berättigade att ansöka om forskningsmedel. Forskningsbidragen är i första hand avsedda för odontologiska projekt under handledning av forskarutbildade personer. Bidragen avser att täcka kostnader för forskningsarbetet samt lönebidrag vid beviljad tjänstledighet för forskning. Forskningsbidrag kan sökas för t ex apparatur, lön till projektanställd, analyser, material och resor nödvändiga för projektets genomförande. Det är meriterande vid ansökningstillfället att även söka externa medel. Projekt som faller inom ramen för lagen om etikprövning måste vara godkända av etikprövningsnämnd.

Den utrustning eller apparatur som inköps med hjälp av forskningsmedel tillfaller inte den som har beviljats medlen utan förblir folktandvårdens egendom. Medel beviljas inte till sådan utrustning eller apparatur som kommer att användas i rutintandvård. Endast undantagsvis kan medel beviljas till konferensresor. Tryckkostnader för avhandling förutses till största delen täckas av medel vid den institution där doktoranden är registrerad.

Ansökningar om forskningsbidrag behandlas av Forskningskommittén vid tre tillfällen under året och sista inlämningsdag är 15 februari, 15 maj och 15 oktober. Forskningsbidragen kan disponeras under två år från och med Forskningskommitténs beslutsdatum.

REDOVISNING

Alla som erhållit forskningsmedel är skyldiga att årligen rapportera hur projektet framskrider. Detta sker antingen muntligt i samband med forskningspresentationer av pågående projekt inom folktandvården eller skriftligen till Forskningskommittén.

Ordförande:
Kristina Arnrup

Forsknings- och utbildningskoordinator:
Anna Bäck

Ledamöter:
Lillemor Dimberg, Alf Eliasson, Ola Fernberg, Katri Ståhlnacke, Jennie Overmeer

Ansökningstillfällen (samma varje år):
15 februari, 15 maj och 15 oktober

Forskningskommitténs mötesdagar 2019:
5 mars, 28 maj och 5 november


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 15 november 2018

Innehållsansvarig: Kristina Arnrup

Publicerad av Anna Bäck