Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Forskningspersoner sökes till en KOL-studie

Enheten för kliniska studier, EKS, söker studiedeltagare 40 år eller äldre med KOL-diagnos till en klinisk studie där man vill undersöka om behandling med Metoprolol, en betablockerare, som tillägg till standardbehandling vid KOL kan minska risken för försämringsepisoder av KOL, död och sjukhusvård på grund av hjärtkärlsjukdomar.

Foto: GettyImages

Du kan tyvärr inte delta i studien om du redan behandlas med betablockerare, har hjärtsjukdom eller har haft en stroke. Studien pågår i drygt ett år och innebär tre klinikbesök och en telefonuppföljning.

För mer information:

För mer information är du välkommen att kontakta oss på telefon 019 - 602 62 35, eller via 1177.se/Aktuella forskningsstudier

Ansvarig läkare:

Josefin Sundh, lungsektionen, Universietssjukhuset Örebro 

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 19 februari 2024