Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Friska forskningspersoner sökes till studie om trötthet vid multipel skleros

Vi söker kvinnor och män mellan 18-70 år för att studera eventuella förändringar i hjärnans struktur och funktion vid multipel skleros och trötthet (fatigue).

Foto: GettyImages.

Foto: GettyImages.

Studien genomförs vid Röntgenkliniken på Universitetssjukhuset Örebro i ett samarbete med Center of Biomedical Imaging in Örebro (CEBIO).

Vår forskning går ut på att bättre förstå förändringar på magnetkamerabilder hos personer som har multipel skleros och fatigue. Du ingår i studien som kontrollperson.

Vem söker vi?

  • Män och kvinnor i åldrar 18-70 år.
  • Du skall vara frisk, dvs. inte ha trötthet (fatigue) pga någon känd underliggande sjukdom eller läkemedelsbiverkan. 
  • Du ska inte vara gravid.

Deltagande i studien innebär en magnetkameraundersökning som tar cirka 1 timme. En del av undersökningen utgörs av funktionell magnetkameraundersökning (fMRI). Under tiden du ligger i magnetkameran kommer du utföra två enkla uppgifter så att vi kan avbilda vilka områden i hjärnan som aktiveras. I den första uppgiften behöver du räkna antal ord som du kommer se på en skärm och i den andra uppgiften behöver du addera siffror. Varje uppgift tar cirka 10 minuter.

Vid samma undersökningstillfälle kommer du få fylla i två självskattningsskalor: Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) och Fatigueskala för motorik och kognitiva funktion (FSMC), vilket tar totalt cirka 15 minuter. Vi kommer även mäta din längd och vikt.

Forskningen är godkänd av etikprövningsmyndigheten. De uppgifter du lämnar till oss behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Ingen ekonomisk ersättning utgår för deltagande i studien.

Är du intresserad?

Kontaktperson och frågor: Bianka Forgo, ST-läkare på Röntgenkliniken vid Universitetssjukhuset Örebro. 
Telefon: 019-602 03 24

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 11 november 2022