Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Vi söker kontrollpersoner till en viktminskningsstudie

Vi söker dig som:

  • Är mellan 30 och 65 år.
  • Är normalviktig med en BMI mellan 18,5 och 24,9 kg/m2.

Vi behöver dig som kontrollperson. Vi kommer att jämföra din hjärnaktivitet med hjärnaktiviteten hos patienter med fetma.

Vi vill veta vad som händer i hjärnan före och efter viktminskningsbehandling.

Vad innebär det att delta?

Vi kommer att göra två undersökningar av hjärnan i en magnetröntgen. Totalt omfattar studien för friska frivilliga:

  • Ett samtyckes- och bedömningsbesök på totalt ungefär
    2 timmar + enkät.
  • Två stycken MR-undersökning + enkäter.
  • En viktmätning efter 12 månader.

Det är frivilligt att delta i studien och du kan när som helst avbryta ditt deltagande. Studien är godkänd av Etikprövningsnämnden. Uppgifter du lämnar till oss behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen.

För mer information och anmälan:

Du är välkommen att kontakta Linnea Uebel, kontaktperson för studien, för mer information.
Tänk på att inte maila dina personuppgifter. Vill du anmäla dig ring på telefon 019 - 602 10 00.

Foto: GettyImages

Foto: GettyImages.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 23 januari 2024