Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Vill du delta i en forskningsstudie om E. coli-bakterier?

Enheten för kliniska studier, EKS, på Universitetssjukhuset Örebro söker nu studiedeltagare över 60 år. Syftet med studien är att ta reda på om studievaccinet kan skydda vuxna över 60 år mot E. coli-sjukdom.

Äldre par

Foto: GettyImages.

E.coli är en bakterie som återfinns i normalfloran i tarmen hos människor och djur, men är också den vanligaste orsaken till urinvägsinfektion. Den kan även orsaka allvarligare infektioner såsom blodförgiftning och hjärnhinneinflammation.

Personer över 60 år, som har haft urinvägsinfektion, har en ökad risk för att få infektioner i blodbanan orsakade av E. coli-bakterier. En klinisk forskningsstudie håller nu på att rekrytera deltagare. En del av deltagarna kommer att få placebo som är en overksam substans.

För mer information och anmälan:

Om du vill veta mer och ta reda på om du uppfyller kraven för den här kliniska forskningsstudien kan du kontakta oss på telefon 019-602 62 35, eller via 1177.se/Aktuella forskningsstudier

 

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 5 februari 2024