Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Vill du delta i en studie med ett nytt vaccin mot svåra infektioner orsakade av meningokockbakterier?

Vi söker deltagare till ett globalt forskningsprojekt där vi undersöker ett nytt vaccin mot infektioner orsakade av meningokockbakterier.

Meningokockbakterien är den vanligaste orsaken till hjärnhinneinflammation och infektion i blodet (sepsis). Infektionerna kan ge allvarliga restsymtom och i svåra fall vara livshotande. Hjärnhinneinflammation är vanligast hos barn under 1 år och hos ungdomar. I dagsläget finns det flera registrerade vacciner mot meningokockbakterier. Två av dessa ingår i det vaccin som kommer att testas i studien med ett tillägg av proteiner för att ge ett utökat skydd mot en viss grupp av bakterier. Det nya vaccinet jämförs med de två ingående vaccinerna.


För att eventuellt kunna delta ska man ha fyllt 10 år, men ännu inte 18 år och i övrigt vara frisk.


Studien pågår i 18 månader. Under denna period görs sex besök till kliniken och sex telefonuppföljningar. Vaccin ges vid två besök.

Alla besök och studievacciner är kostnadsfria. För att kunna delta måste både barnet/ungdomen och dess vårdnadshavare samtycka.

Studien är godkänd av Läkemedelsverket och Etikprövningsmyndigheten.

För mer information kontakta

Avdelningen för kliniska prövningar på telefon 019 - 602 62 35 eller e-post akp@regionorebrolan.se. Tänk på att inte maila dina personuppgifter till oss.

Du kan också anmäla ditt intresse genom att logga in på 1177 Vårdguiden.


Din medverkan är frivillig och du kan när som helst avbryta ditt deltagande.


När du kontaktar oss kan vi komma att registrera dina kontaktuppgifter. Dataskyddslagstiftningen i EU (GDPR, General Data Protection Regulation) reglerar hur vi behandlar dina personuppgifter.


Illustration_800_448.jpg

 

 

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 20 april 2022