Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Under senare år har brukarmedverkan uppmärksammats alltmer som en viktig del av forskningen. Flera vinster finns beskrivna i den vetenskapliga litteraturen:

  • Ökad förståelse för det aktuella forskningsfältet
  • Identifiering av angelägna frågeställningar
  • Rikare och djupare data
  • Nyskapande dimensioner i dataanalysen
  • Ökat förtroende för och förbättrad spridning av forskningsresultat.

Universitetssjukvårdens forskningscentrum

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 26 april 2022

Läs mer om Tillgänglig forskningsinfrastruktur och resurser