Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Söker du anslag för forskning inom Region Örebro län. Vi har ett flertal olika finansieringsmöjligheter att erbjuda. En kort sammanställning över vilka fonder som är tillgängliga hittar du här.  LÄNK

Nedanför har vi listat de anslag som är möjliga att söka utifrån din akademiska kompetens. De flesta anslag förutsätter en anställning inom Region Örebro län och en akademisk anknytning till Örebro universitet. Anslagen söks via Researchwebs ansökningsportal

Har du frågor kring forskningsfinanasering inom regionen kan du kontakta oss. E-post: forskningsfinansiering@regionorebrolan.se

Vill du ha hjälp med att hitta externa finansärer kontaktar du Grants Office.

Ansökan om arbetstid för magister- eller masteruppsats.  Behöriga att söka är anställda i Region Örebro län som antagits till master- respektive magisterutbildning och ger möjlighet att få upp till tre veckors arbetstid för magisteruppsats. För en masteruppsats kan du få upp till fyra veckors arbetstid samt att söka en gång till, och då få max 2 veckor till. Beviljad tid skall tas ut inom 1 år.  Redovisning av nyttjad tid sker i form av ett seminarium

Ansökan görs i Researchweb enligt rubriker i formuläret. För att din ansökan ska kunna bedömas krävs ett uppdaterat personkort i Researchweb.

Inkomna ansökningar rangordnas avseende ansökans kvalitet och genomförbarhet av en bedömargrupp utsedd av Forskningskommitténs ordförande. Om du har frågor gällande ovanstående, välkommen att skicka E-post till forskningsfinansiering@regionorebrolan.se

 

Startbidrag

För att komma igång med forskning utlyser Region Örebro läns forskningskommitté ett startbidrag om 2 veckors arbetstid. För mer information och antagningskriterier, läs här

Forskarveckor

Du möjlighet att söka forskarveckor från Region Örebro läns forskningskommitté.

Forskarveckor kan du ta ut som dagar eller hela veckor. 

Mer information om forskarveckor

Forskar-AT

Vill du kombinera forskning med din AT-tjänstgöring kan du göra det i Region Örebro län. Du kan både vara disputerad, inskriven som doktorand eller vilja prova på forskning för fösta gången. För AT-ansökan läs mer här

Forskar-ST

Forskar-ST
Inom ramen för ALF-förordnande programmet utlyses förordnande som forskar-ST. För information och ansökningskriterier läs mer här.

Mer information om forskar-ST

Forskarveckor

Du möjlighet att söka forskarveckor från Region Örebro läns forskningskommitté.

Forskarveckor kan du ta ut som dagar eller hela veckor. 

Mer information om forskarveckor

Forskar-AT

Vill du kombinera forskning med din AT-tjänstgöring kan du göra det i Region Örebro län. Du kan både vara disputerad, inskriven som doktorand eller vilja prova på forskning för fösta gången. För AT-ansökan läs mer här

Forskar-ST

Forskar-ST
Inom ramen för ALF-förordnande programmet utlyses förordnande som forskar-ST. För information och ansökningskriterier läs mer här.

Mer information om forskar-ST

ALF-medel för doktorand

För dig som är inskriven som doktrand vid Örebro universitet och anställd inom Region Örebro län finns möjigheter att kombinera klinisk tjänstgöring och forskning upp till halvtid.

Läs mer om ALF för doktorander

Forskarveckor

Du möjlighet att söka forskarveckor från Region Örebro läns forskningskommitté.

Forskarveckor kan du ta ut som dagar eller hela veckor. 

Mer information om forskarveckor

ALF-medel för doktorand

För dig som är inskriven som doktrand vid Örebro universitet och anställd inom Region Örebro län finns möjigheter att kombinera klinisk tjänstgöring och forskning upp till halvtid.

Läs mer om ALF för doktorander

ALF-medel för doktorand

För dig som är inskriven som doktrand vid Örebro universitet och anställd inom Region Örebro län finns möjigheter att kombinera klinisk tjänstgöring och forskning upp till halvtid.

Läs mer om ALF för doktorander

ALF-medel för doktorand

För dig som är inskriven som doktrand vid Örebro universitet och anställd inom Region Örebro län finns möjigheter att kombinera klinisk tjänstgöring och forskning upp till halvtid.

Läs mer om ALF för doktorander

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 6 maj 2021