Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

ALF-medel förordnandeprogram

Region Örebro län erbjuder tillsammans med Örebro universitet ett förordnandeprogram som sträcker sig från doktorandstudier fram till docentkompetens.

Region Örebro län anslöts till ALF-avtalet 2014 och fick då möjlighet att tillsammans med Örebro universitet utveckla ett helt nytt förordnande program för forskning. Syftet är kunna erbjuda långa förordnanden, upp till 2-åriga förordnanden (9 månader per år). Detta för att utveckla den medicinska forskningen inom Region Örebro län i samverkan med Örebro universitet. En extra stor satsning görs på doktorander och post-doc förordanden. 

 

Forskar-ST

Gör du din ST-tjänstgöring finns det stora möjligheter att kombinera den med forskning. Inom ramen för ALF-förordnandeprogrammet kan du söka forskningstid upp till halvtid. Är du inskriven som doktorand parallellt med ST-blocket kallas det forskar-ST, men även för dig som redan disputerat går det att kombinera forskning med ST-tjänstgöring.

 

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 13 september 2021