Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Startbidrag är en möjlighet att få tid att utveckla forskningsidéer, formulera frågeställningar eller färdigställa en forskningsansökan. Du kan söka startbidrag som täcker din lön för 1-2 veckor samt eventuella omkostnader för planeringsmöte.

För att kunna söka startbidrag ska du vara anställd i Region Örebro län, med minst 25 % tjänstgöring och ha universitetsexamen. Du behöver också ha stöd av en vetenskaplig handledare (disputerad eller docent) under dina startbidragsveckor.  Erhållet anslag kan disponeras ett år från beslutsdatum.

Ansökan görs i Researchweb enligt rubriker i formuläret. För att din ansökan ska kunna bedömas krävs ett uppdaterat personkort i Researchweb. Om du har frågor gällande ovanstående, välkommen att kontakta oss

E-post: forskningsfinansiering@regionorebrolan.se 

Du som är antagen till som doktorand hänvisas till att söka andra medel.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 6 maj 2021