Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Avtal och kostnader

Allt arbete har en kostnad. Det gäller även utvecklingsarbete på arbetsplatsen. En viss del av arbetet bör användas till utveckling, men vid större och mer tidskrävande projekt behöver man uppskatta och följa upp kostnader.

Stödet som erbjuds innebär att i ett helhetsperspektiv uppskatta kostnader, särskilt när det handlar om samarbete med företag som har ett kommersiellt fokus. Det kan också handla om råd vid avtal eller att praktiskt genomföra avtalsförhandling med en kostnadsberäkning som grund. Det här ger ökad möjlighet till medvetna val som bygger på sammantagen bedömning av ekonomiska förhållanden och andra eftersträvade värden som exempelvis ökad kvalitet, säkerhet, kunskap eller delaktighet.

Kostnadsfria stödfunktioner

De stödfunktioner som Innovationsteamet erbjuder är kostnadsfria för Region Örebro läns egna verksamheter så länge de behövs i en fas där det inte skjuts till riktad finansiering. Samtal, rådgivning eller samordning i ett inledande skede är kostnadsfritt även för externa idébärare och företag. Insatser utöver det kan ges för timtaxa motsvarande faktisk kostnad.

Kontakter

Avtal och kostnader

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 17 november 2020