Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Finansiering

Via innovationsteamet kan du få en överblick av finansieringsmöjligheter till din innovation. Som anställd inom regionorganisationen kan du också få konkret stöttning kring ansökningar om innovationsmedel. Vi erbjuder rådgivning, ansökningsgranskning och hjälp till koordinering av stödfunktioner. Detta gäller vid ansökningar där regionen är såväl projektägare som där regionen är medsökande till annan organisation.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 17 november 2020