Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Innovationsrådgivning

Individuellt anpassade råd om hur du kan komma vidare med din idé/innovation

Innovationsrådgivning

Innovationsrådgivning handlar dels om att tidigt få en orientering av sin idé inom ett visst område och därefter behovsanpassad kontinuerlig rådgivning. Det innebär vägledning och råd på sikt och i den aktuella fasen men det ligger på idébäraren eller verksamheten att ansvara för genomförandet av praktiska aktiviteter.

Det finns andra funktioner i samhället som erbjuder innovationsrådgivning men den är oftast inte anpassad till offentlig sektor, medicinsk kunskap eller komplexa vårdmiljöer.

Innovationsrådgivning via Innovationsteamet är därför ett komplement med fokus på detta.

 

Kontakter

Innovationsrådgivning

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 17 november 2020