Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Regulatorisk rådgivning

Det finns en mängd regler, lagar och lokala bestämmelser som styr all verksamhet i vår vardag. Vid innovationsarbete behövs därför kunskap om området så att arbetet genomförs på ett lämpligt, säkert och tillåtet sätt.

Detta är ett komplext område, särskilt inom vård och omsorg. Några exempel är:

  • Lagen om offentlig upphandling
  • Dataskyddsförordningen
  • Andra exempel är regler som styr hur man utvecklar medicinsk teknik, hur man arbetar med äganderätt, skydd och affärsutveckling av idéer.

Innovationsteamet har god kännedom om relevanta regelverk och styrande myndigheter och genom att erbjuda regulatorisk rådgivning höjs kvaliteten på utvecklingsarbetet samtidigt som risken att processen hamnar i återvändsgränd minskar.

Kontakter

Regulatorisk rådgivning

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 17 november 2020