Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

AshokKumawat_014.jpg

 

Från tankefrö till doktorshatt!

Utbildning på forskarnivå är den högsta utbildningsnivån inom det allmänna utbildningsväsendet. Det finns två utbildningar på forskarnivå - en som avslutas med licentiatexamen och en som avslutas med doktorsexamen. Utbildningen ska bland annat ge sådana fördjupade kunskaper och färdigheter som behövs för att självständigt kunna bedriva forskning. 

Den utbildning som krävs för att börja forska får du på Örebro universitet eller något av landets övriga universitet. Region Örebro län och Örebro universitet arbetar i nära samverkan på Campus USÖ.

Möjligheter till handledd medicinsk och beteendevetenskaplig forskning finns också vid regionens forskningscentrum. 

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 3 december 2020