Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Enheten för kunskapsstyrning

Enheten för kunskapsstyrning är en förvaltningsövergripande enhet som har i uppdrag att verka för att den verksamhetsutveckling som bedrivs inom hälso- och sjukvården leder till en kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård av hög kvalitet för regionens patienter och brukare.

 

Enheten för kunskapsstyrning leder arbetet med att etablera en lokal kunskapsstyrningsstruktur i samarbete med bland annat Regional utveckling, välfärd och folkhälsa.
Enheten har även uppdraget det hälsofrämjande patientmötet med utgångspunkt i de fyra levnadsvanor (alkohol, fysisk aktivitet, matvanor och tobaksbruk) som ingår i de nationella riktlinjerna för prevention och behandling av ohälsosamma levnadsvanor och ansvarar för förvaltningsövergripande kompetensgrupper.

Du kan läsa mer om hälso- och sjukvårdens utvecklingsarbete här.

 

Kontakter

Enheten för kunskapsstyrning

Jonas Appelberg

Tf Utvecklingschef

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 18 december 2020