Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Strategier och målbild

Region Örebro län bedriver och stödjer klinisk forskning i syfte att ge bästa möjliga förutsättningar för medborgarnas hälsa, vård och omsorg. Den kliniska forskningen har hög prioritet och vår forskning byggs upp tillsammans med Örebro universitet för att utveckla universitetssjukvården.

Detta innebär att all forskning och utbildning i Region Örebro län ska kännetecknas av att:

• den forskning som bedrivs ska vara till nytta för regionen och länets invånare.

• Region Örebro län samarbetar med Örebro universitet och med länets kommuner för att stärka den medicinska forskningen och utbildningen samt stärka utvecklingen i regionen.

• forskare finansierade av Region Örebro län har en klinisk förankring och är kliniskt verksamma.

• ett mångvetenskapligt synsätt tillämpas och att etik och genusperspektiv är självklara inslag i forskningen.

 

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 24 juni 2021