Region Örebo county Region Örebo county
Search

Beredning för nära vård

Beredning för nära vård bereder ärenden och frågor till hälso- och sjukvårdsnämnden. Beredningen har inte något beslutsmandat, utöver budgeten för den egna verksamheten.

Beredningen ska stödja och bistå hälso- och sjukvårdsnämnden i deras arbete och bidra med kunskapsutveckling. Den ska också vara kontaktorgan mot verksamheter, invånare och de personer som nämndens verksamhet representerar. Beredningen ska även bereda ärenden och frågeställningar till hälso- och sjukvårdsnämnden.

Beredningens specifika uppdrag är att:

  • Främja en positiv utveckling av den nära sjukvården 
  • Möta och utveckla samarbeten med andra aktörer och invånare avseende Regionens nära hälso- och sjukvård
  • Medverka till lokal förankring av beslut
  • Föra dialog och följa den nära sjukvårdens produktionsdelar

Beredningen består av 15 ledamöter.

Handlingar och protokoll

[Missing text '/views/politicspage/parts/organization/name' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/organization/party' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/organization/mission' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/organization/ordernumber' for 'English']
Carina Dahl Socialdemokraterna Ordförande 1
Markus Lundin Kristdemokraterna Vice ordförande 2
Willhelm Sundman Liberalerna 2:e vice ordförande 3
Johanna Svärd Socialdemokraterna Ledamot 4
Tommy Henningsson Socialdemokraterna Ledamot 5
Sören Fromell Socialdemokraterna Ledamot 6
Lisa Örneus Kristdemokraterna Ledamot 7
Susanne Forsberg Centerpartiet Ledamot 8
Astrid Söderquist Centerpartiet Ledamot 9
Ebba von Schéele Moderata Samlingspartiet Ledamot 10
Peter Andersson Moderata Samlingspartiet Ledamot 11
Kjell Jansson Moderata Samlingspartiet Ledamot 12
Annelie Svingdal Sverigedemokraterna Ledamot 13
Viktoria Svanberg Sverigedemokraterna Ledamot 14
Dick Johansson Vänsterpartiet Ledamot 15

Contacts

Sekreterare

Marita Jansson

Nämndsekreterare

Did the content help you?

Last updated: Friday, February 16, 2024