Logo for the website Logo for the website

Beredning för närsjukvård

Beredning för närsjukvård bereder ärenden och frågor till hälso- och sjukvårdsnämnden. Beredningen har inte något beslutsmandat, utöver budgeten för den egna verksamheten.

Beredningen ska stödja och bistå hälso- och sjukvårdsnämnden i deras arbete och bidra med kunskapsutveckling. Den ska också vara kontaktorgan mot verksamheter, invånare och de personer som nämndens verksamhet representerar. Beredningen ska även bereda ärenden och frågeställningar till hälso- och sjukvårdsnämnden.

Beredningens specifika uppdrag är att:

  • Främja en positiv utveckling av den nära sjukvården 
  • Möta och utveckla samarbeten med andra aktörer och invånare avseende Regionens nära hälso- och sjukvård
  • Medverka till lokal förankring av beslut
  • Föra dialog och följa den nära sjukvårdens produktionsdelar

Beredningen består av 9 ledamöter och 5 ersättare.

Handlingar och protokoll

[Missing text '/views/politicspage/parts/organization/name' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/organization/party' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/organization/mission' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/organization/ordernumber' for 'English']
Charlotte Edberger Centerpartiet Ordförande 1
Gunnel Kask Socialdemokraterna Vice ordförande 2
Anna Ågerfalk Liberalerna 2:e vice ordförande 3
Johanna Svärd Socialdemokraterna Ledamot 4
Fredrika Jakobsen Socialdemokraterna Ledamot 5
Markus Lundin Kristdemokraterna Ledamot 6
Conny Ärlerud Moderata Samlingspartiet Ledamot 7
Ebba von Schéele Moderata Samlingspartiet Ledamot 8
Fredrik Dahlberg Sverigedemokraterna Ledamot 9
Zaki Habib Socialdemokraterna Ersättare 10
Rose-Marie Wilnerzon Thörn Kristdemokraterna Ersättare 11
Ingvar Ernstson Centerpartiet Ersättare 12
Caroline Carlvier Moderata Samlingspartiet Ersättare 13
Agneta Nilsdotter Miljöpartiet de Gröna Ersättare 14

Contacts

Sekreterare

Marita Jansson

Nämndsekreterare

Did the content help you?

Last updated: Wednesday, March 2, 2022