Logo for the website Logo for the website

Servicenämnden

Servicenämnden ska bereda och besluta i frågor som rör Region Örebro läns serviceorganisation. Nämnden bereder också ärenden för beslut i regionstyrelsen och regionfullmäktige.

I serviceorganisationen finns följande service- och stödprocesser:

 • Fastigheter
 • IT
 • Medicinsk teknik
 • Kost
 • Transport
 • Städ
 • Vårdnära service
 • Ekonomiadministration
 • Löneadministration
 • Upphandling
 • Diarium
 • Arkiv
 • Telefonväxeln
 • Servicecenter

Servicenämnden består av 13 ledamöter och 11 ersättare.

Handlingar och protokoll

[Missing text '/views/politicspage/parts/organization/name' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/organization/party' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/organization/mission' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/organization/ordernumber' for 'English']
Håkan Stålbert Kristdemokraterna Ordförande 1
Joakim Carlsson Socialdemokraterna Vice ordförande 2
Mats Gunnarsson Miljöpartiet de Gröna 2:e vice ordförande 3
Ulla Bergström Socialdemokraterna Ledamot 4
Urban Jonsson Socialdemokraterna Ledamot 5
Bernt Karlsson Socialdemokraterna Ledamot 6
Jonas Levin Kristdemokraterna Ledamot 7
Magnus Claesson Centerpartiet Ledamot 8
Eric Viduss Moderata Samlingspartiet Ledamot 9
John Hägglöf Moderata Samlingspartiet Ledamot 10
Niklas Tapper Liberalerna Ledamot 11
Greger Persson Sverigedemokraterna Ledamot 12
Margareta Carlsson Vänsterpartiet Ledamot 13
Jette Bergström Socialdemokraterna Ersättare 14
Lars Malmberg Socialdemokraterna Ersättare 15
Annette Jansson Socialdemokraterna Ersättare 16
Per Andreasson Socialdemokraterna Ersättare 17
Sven-Erik Sahlén Kristdemokraterna Ersättare 18
Tommy Karlsson Centerpartiet Ersättare 19
Geoffrey Lameck Moderata Samlingspartiet Ersättare 20
Stefan Stark Moderata Samlingspartiet Ersättare 21
Elin Gillberg Miljöpartiet de Gröna Ersättare 22
Björn Larsson Ingen partitillhörighet Ersättare 23
Tore Mellberg Vänsterpartiet Ersättare 24

Contacts

Sekreterare

Nathalie Littorin

Nämndsekreterare

Did the content help you?

Last updated: Friday, October 21, 2022