Region Örebo county Region Örebo county
Search

Servicenämnden

Servicenämnden ska bereda och besluta i frågor som rör Region Örebro läns serviceorganisation. Nämnden bereder också ärenden för beslut i regionstyrelsen och regionfullmäktige.

I serviceorganisationen finns följande service- och stödprocesser:

 • Fastigheter
 • IT
 • Medicinsk teknik
 • Måltidsservice
 • Transport och logistik
 • Lokalvård och service
 • Vårdnära service
 • Ekonomiadministration
 • Löneadministration
 • Upphandling
 • Diarium
 • Arkiv
 • Telefonväxeln
 • Servicecenter

Servicenämnden består av 13 ledamöter och 11 ersättare.

Handlingar och protokoll

[Missing text '/views/politicspage/parts/organization/name' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/organization/party' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/organization/mission' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/organization/ordernumber' for 'English']
Carina Oskarsson Socialdemokraterna Ordförande 1
Lars-Göran Zetterlund Centerpartiet Vice ordförande 2
Greger Persson Sverigedemokraterna 2:e vice ordförande 3
Urban Jonsson Socialdemokraterna Ledamot 4
Zaki Habib Socialdemokraterna Ledamot 5
Torbjörn Olsson Kristdemokraterna Ledamot 6
Sven-Erik Sahlén Kristdemokraterna Ledamot 7
Patrik Swens Centerpartiet Ledamot 8
Eric Viduss Moderata Samlingspartiet Ledamot 9
Ulf Södersten Moderata Samlingspartiet Ledamot 10
Jan Murman Sverigedemokraterna Ledamot 11
Henrik Johansson Liberalerna Ledamot 12
Tore Mellberg Vänsterpartiet Ledamot 13
Marie Montin Socialdemokraterna Ersättare 14
Peter Björk Socialdemokraterna Ersättare 15
Frida Ahnér Socialdemokraterna Ersättare 16
Patrik Kretschmann Kristdemokraterna Ersättare 17
Susanne Swanston Kurtson Centerpartiet Ersättare 18
Gunnar Jaxell Karlsson Moderata Samlingspartiet Ersättare 19
Caroline Carlvier Moderata Samlingspartiet Ersättare 20
Peter Reinholdsson Sverigedemokraterna Ersättare 21
Annelie Svingdal Sverigedemokraterna Ersättare 22

Contacts

Sekreterare

Yvonne Nilsson Hirsch

Nämndsekreterare

Did the content help you?

Last updated: Friday, February 23, 2024