Region Örebo county Region Örebo county
Search

Gemensam nämnd för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice

Nämnden ansvarar för företagshälsovård och tolk- och översättarservice för Region Örebro län och de kommuner som deltar i den gemensamma nämnden.

Hos följande organisationer har nämnden det övergripande ansvaret för företagshälsovård och för tolk- och översättarservice:

  • Region Örebro län
  • Örebro kommun
  • Kumla kommun
  • Hallsbergs kommun
  • Lindesbergs kommun
  • Laxå kommun
  • Lekebergs kommun
  • Ljusnarsbergs kommun
  • Nora Kommun

Den gemensamma nämnden för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice består av 20 ledamöter och 20 ersättare.

Handlingar och protokoll

 

[Missing text '/views/politicspage/parts/organization/name' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/organization/party' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/organization/mission' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/organization/ordernumber' for 'English']
Gunn Öjebrandt Kristdemokraterna Ordförande 1
Kenneth Malm Centerpartiet Vice ordförande Örebro kommun 2
Theres Andersson Socialdemokraterna Ledamot 3
Idriz Sahiti Socialdemokraterna Ledamot 4
Carola Johansson Socialdemokraterna Ledamot 5
Anna-Lena Johansson Centerpartiet Ledamot 6
Göran Gustafsson Moderata Samlingspartiet Ledamot 7
Anders Ramnerup Sverigedemokraterna Ledamot 8
Richard Sandström Sverigedemokraterna Ledamot 9
Lena Rosborg Vänsterpartiet Ledamot 11
Shahla Ojagh Socialdemokraterna Ersättare 12
Rebecca Voss Socialdemokraterna Ersättare 13
Markku Rantamäki Socialdemokraterna Ersättare 14
Maria Landh Kristdemokraterna Ersättare 15
Karl Arne Löthgren Centerpartiet Ersättare 16
Stefan Stark Moderata Samlingspartiet Ersättare 17
Darko Spahic Moderata Samlingspartiet Ersättare 18
John Hägglöf Moderata Samlingspartiet Ersättare 19
Christer Johansson Sverigedemokraterna Ersättare 20
Faisa Maxamed Vänsterpartiet Ersättare 21
Silvia Assi Socialdemokraterna Ledamot Örebro kommun 22
Thomas Eckard Liberalerna Ersättare Örebro kommun 24
Annica Sjöqvist Socialdemokraterna Ledamot Kumla kommun 25
Peder Möller Kristdemokraterna Ledamot Kumla kommun 26
Margareta Engman Moderata Samlingspartiet Ersättare Kumla kommun 27
Ewa-Rosa Sliwinska Socialdemokraterna Ledamot Hallsbergs kommun 29
Ann-Christine Appelqvist Moderata Samlingspartiet Ersättare Hallsbergs kommun 30
Nils Olof Tivemyr Centerpartiet Ledamot Laxå kommun 31
Tina Johansson Socialdemokraterna Ersättare Laxå kommun 32
Charlotta Stöltenhielm Moderata Samlingspartiet Ledamot Lekeberg kommun 33
Linda Hallén Socialdemokraterna Ersättare Lekeberg kommun 34
Monika Klockars Moderata Samlingspartiet Ledamot Lindesberg kommun 35
Nafih Mawlod Socialdemokraterna Ersättare Lindesberg kommun 36
Natalie Ström Socialdemokraterna Ledamot Ljusnarsberg kommun 37
Mats Larsson Sverigedemokraterna Ersättare Ljusnarsberg kommun 38
Anneli Kammerland Socialdemokraterna Ledamot Nora kommun 39
Susanne Swanston Kurtson Centerpartiet Ersättare Nora kommun 40

Contacts

Sekreterare

Yvonne Nilsson Hirsch

Nämndsekreterare

Did the content help you?

Last updated: Friday, June 9, 2023