Region Örebo county Region Örebo county
Search

Regional tillväxtnämnd

Regionala tillväxtnämnden bereder och beslutar i frågor som berör regional tillväxt. Den bereder även ärenden för beslut i regionstyrelsen och regionfullmäktige.

Till området regional tillväxt hör:

 • Innovationer
 • Energifrågor
 • Entreprenörskap
 • Näringslivsutveckling
 • Kompetensförsörjning
 • Arbetsmarknad
 • Turism och besöksnäring
 • Natur och friluftsliv
 • Bildning
 • Strukturfonder
 • Socialt välfärdsarbete

Regionala tillväxtnämnden är också styrelse för folkhögskolorna Fellingsbro och Kävesta inom Region Örebro län.

Regionala tillväxtnämnden består av 15 ledamöter och 9 ersättare.

Handlingar och protokoll

[Missing text '/views/politicspage/parts/organization/name' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/organization/party' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/organization/mission' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/organization/ordernumber' for 'English']
Charlotta Englund Centerpartiet Ordförande 1
Joakim Carlsson Socialdemokraterna Vice ordförande 2
Patrik Nyström Sverigedemokraterna 2:e vice ordförande 3
Yvonne Nilsson Socialdemokraterna Ledamot 4
Rolf Karlsson Socialdemokraterna Ledamot 5
Carina Oskarsson Socialdemokraterna Ledamot 6
Håkan Stålbert Kristdemokraterna Ledamot 7
Bo Rudolfsson Kristdemokraterna Ledamot 8
Magnus Storm Centerpartiet Ledamot 9
Anna Ragén Moderata Samlingspartiet Ledamot 10
Monica Thyresjö Moderata Samlingspartiet Ledamot 11
Carola Sunesson Sverigedemokraterna Ledamot 12
Fredrik Dahlberg Sverigedemokraterna Ledamot 13
Lars Hultkrantz Liberalerna Ledamot 14
Katja Ollila Vänsterpartiet Ledamot 15
Håkan Bergström Socialdemokraterna Ersättare 16
Linda Torége Socialdemokraterna Ersättare 17
Nafih Mawlod Socialdemokraterna Ersättare 18
Joel Olsson Kristdemokraterna Ersättare 19
Per Mellqvist Centerpartiet Ersättare 20
Milian Olavssønn Snekkerbakken Moderata Samlingspartiet Ersättare 21
Amanda Lindgren Moderata Samlingspartiet Ersättare 22
Torbjörn Appelqvist Moderata Samlingspartiet Ersättare 23
Calle Andersson Sverigedemokraterna Ersättare 24

Contacts

Sekreterare

Lucas Blåder

Nämndsekreterare

Did the content help you?

Last updated: Thursday, December 14, 2023