Logo for the website Logo for the website

Regional tillväxtnämnd

Regionala tillväxtnämnden bereder och beslutar i frågor som berör regional tillväxt. Den bereder även ärenden för beslut i regionstyrelsen och regionfullmäktige.

Till området regional tillväxt hör:

  • Innovationer
  • Entreprenörskap
  • Näringslivsutveckling
  • Kompetensförsörjning
  • Arbetsmarknad
  • Turism och besöksnäring
  • Natur och friluftsliv
  • Bildning
  • Strukturfonder
  • Socialt välfärdsarbete

Regionala tillväxtnämnden är också styrelse för folkhögskolorna Fellingsbro och Kävesta inom Region Örebro län.

Regionala tillväxtnämnden består av 15 ledamöter och 9 ersättare.

Handlingar och protokoll

[Missing text '/views/politicspage/parts/organization/name' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/organization/party' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/organization/mission' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/organization/ordernumber' for 'English']
Irén Lejegren Socialdemokraterna Ordförande 1
Charlotta Englund Centerpartiet Vice ordförande 2
Willhelm Sundman Liberalerna 2:e vice ordförande 3
Rolf Karlsson Socialdemokraterna Ledamot 4
Yvonne Nilsson Socialdemokraterna Ledamot 5
Bulent Oktay Socialdemokraterna Ledamot 6
Theres Andersson Socialdemokraterna Ledamot 7
Annalena Järnberg Socialdemokraterna Ledamot 8
Bo Rudolfsson Kristdemokraterna Ledamot 9
Anders Brandén Moderata Samlingspartiet Ledamot 10
Torbjörn Appelqvist Moderata Samlingspartiet Ledamot 11
Fredrik Persson Miljöpartiet de Gröna Ledamot 12
Patrik Nyström Sverigedemokraterna Ledamot 13
Fredrik Dahlberg Sverigedemokraterna Ledamot 14
Kenneth Lantz Vänsterpartiet Ledamot 15
Ingrid Båve Socialdemokraterna Ersättare 16
Bror-Erik Israelson Socialdemokraterna Ersättare 17
Margareta Scherlund Socialdemokraterna Ersättare 18
Malko Prince M´peti Eliya Kristdemokraterna Ersättare 19
Anders Lycketeg Centerpartiet Ersättare 20
Anna Danielsson Moderata Samlingspartiet Ersättare 21
Magnus Johansson Moderata Samlingspartiet Ersättare 22
Monica Thyresjö Moderata Samlingspartiet Ersättare 23
Carola Sunesson Sverigedemokraterna Ersättare 24

Contacts

Sekreterare

Nathalie Littorin

Nämndsekreterare

Did the content help you?

Last updated: Friday, October 21, 2022