Region Örebo county Region Örebo county
Search

Demokratiberedning

Under regionfullmäktige finns en demokratiberedning.

Beredningens uppdrag är:

  • att bevaka demokratifrågor i syfte att bidra till goda förutsättningar för länsinvånarna att ta del av och medverka i det demokratiska samtalet,
  • att verka för goda förutsättningar för de förtroendevalda att utföra sina uppdrag samt
  • att arbeta för att utveckla fullmäktiges arbetsformer, syftande till ett bra demokratiskt samtal.
[Missing text '/views/politicspage/parts/organization/name' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/organization/party' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/organization/mission' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/organization/ordernumber' for 'English']
Torgny Larsson Socialdemokraterna Ordförande 1
Bo Rudolfsson Kristdemokraterna Vice ordförande 2
Ola Karlsson Moderata Samlingspartiet 2:e vice ordförande 3
Carina Oskarsson Socialdemokraterna Ledamot 4
Hampus Wadman Kristdemokraterna Ledamot 5
Emilia Molin Centerpartiet Ledamot 6
Erik Baecklund Moderata Samlingspartiet Ledamot 7
Gunilla Fredriksson Sverigedemokraterna Ledamot 8
Fredrik Askhem Liberalerna Ledamot 9
Jessica Carlqvist Vänsterpartiet Ledamot 10
Peter Springare Örebropartiet Ledamot 11

Contacts

Sekreterare

Lucas Blåder

Nämndsekreterare

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, March 14, 2023