Logo for the website Logo for the website

Forsknings- och utbildningsnämnden

Forsknings- och utbildningsnämnden ska bereda och besluta i frågor inom klinisk forskning och inom utbildning för hälso- och sjukvården och tandvården. De ska också bereda ärenden för beslut till regionstyrelsen och regionfullmäktige.

Nämnden ansvarar även för utveckling av det medicinska vetenskapsområdet tillsammans med Örebro universitet och länets kommuner.

Forsknings- och utbildningsnämnden består av 9 ledamöter och 9 ersättare.

Handlingar och protokoll

[Missing text '/views/politicspage/parts/organization/name' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/organization/party' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/organization/mission' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/organization/ordernumber' for 'English']
Margareta Ehnfors Kristdemokraterna Ordförande 1
Roger Rådström Socialdemokraterna Vice ordförande 2
Ulrika Björklund Moderata Samlingspartiet 2:e vice ordförande 3
Inger Trodell Dahl Socialdemokraterna Ledamot 4
Ewa-Leena Johansson Socialdemokraterna Ledamot 5
Emilia Molin Centerpartiet Ledamot 6
Isac Nordin Moderata Samlingspartiet Ledamot 7
Henrik Johansson Liberalerna Ledamot 8
Lina Särén Sverigedemokraterna Ledamot 9
Jonas Åkerman Socialdemokraterna Ersättare 10
Johanna Svärd Socialdemokraterna Ersättare 11
Eva Palmqvist Socialdemokraterna Ersättare 12
Conny Harrysson Kristdemokraterna Ersättare 13
Maria-Pia Karlsson Centerpartiet Ersättare 14
Ylva von Schéele Moderata Samlingspartiet Ersättare 15
Göran Gustafsson Moderata Samlingspartiet Ersättare 16
Tom Persson Sverigedemokraterna Ersättare 18

Contacts

Sekreterare

Nathalie Bäckbring

Nämndsekreterare

Did the content help you?

Last updated: Monday, March 22, 2021