Region Örebo county Region Örebo county
Search

Beredning för forskning och utbildning

Beredning för forskning och utbildning ska bereda frågor inom klinisk forskning och inom utbildning för hälso- och sjukvården. De bereder ärenden för beslut till hälso- och sjukvårdsnämnden.

Beredningen arbetar även för utveckling av det medicinska vetenskapsområdet tillsammans med Örebro universitet och länets kommuner.

Beredning för forskning och utbildning består av 15 ledamöter.

Beredningens uppdrag är att:

  • främja en positiv utveckling av den medicinska forskningen inom regionen,
  • möta och utveckla samarbete med andra aktörer avseende Region Örebro läns medicinska forskning samt att
  • medverka vid implementering och förankring av beslut.

Handlingar och protokoll

[Missing text '/views/politicspage/parts/organization/name' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/organization/party' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/organization/mission' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/organization/ordernumber' for 'English']
Fredrika Jakobsen Socialdemokraterna Ordförande 1
Margareta Ehnfors Kristdemokraterna Vice ordförande 2
Tom Persson Sverigedemokraterna 2:e vice ordförande 3
Nourouz Wanli Socialdemokraterna Ledamot 4
Inger Trodell Dahl Socialdemokraterna Ledamot 5
Ola Sjölin Socialdemokraterna Ledamot 6
Paula Säker Kristdemokraterna Ledamot 7
Per Arenö Centerpartiet Ledamot 8
Anneli Bramvehl Moderata Samlingspartiet Ledamot 10
Maria Hedwall Moderata Samlingspartiet Ledamot 11
Christer Sjödin Moderata Samlingspartiet Ledamot 12
Jan Murman Sverigedemokraterna Ledamot 13
Mats Einestam Liberalerna Ledamot 14
Margareta Carlsson Vänsterpartiet Ledamot 15

Contacts

Sekreterare

Lucas Blåder

Nämndsekreterare

Did the content help you?

Last updated: Thursday, March 9, 2023