Region Örebo county Region Örebo county
Search

Kulturnämnden

Kulturnämnden bereder och beslutar frågor inom regionens ansvarsområde som berör kulturliv och civilsamhälle. De bereder även ärenden för beslut i regionstyrelsen och regionfullmäktige.

Nämnden ska i sitt uppdrag verka inom ramen för den så kallade kultursamverkansmodellen och ansvarar för det stöd som Region Örebro län ger till bland annat kulturinstitutioner.

Nämnden beslutar om fördelning av ekonomiskt stöd till:

  • Kultursamverkansmodellen och annan regionalt finansierad kultur
  • Föreningar
  • Studieförbund
  • Politiska ungdomsförbund
  • Kulturpris och kulturstipendier
  • Sociala innovationsmedel

Kulturnämnden består av 9 ledamöter och 9 ersättare.

Handlingar och protokoll

[Missing text '/views/politicspage/parts/organization/name' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/organization/party' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/organization/mission' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/organization/ordernumber' for 'English']
Frank Tholfsson Centerpartiet Ordförande 1
Jonas Sandström Socialdemokraterna Vice ordförande 2
Willhelm Sundman Liberalerna 2:e vice ordförande 3
Tommy Ahlberg Socialdemokraterna Ledamot 4
Malin Silén Kristdemokraterna Ledamot 5
Charlotte Edberger Centerpartiet Ledamot 6
Inger Högström-Westerling Moderata Samlingspartiet Ledamot 7
Fredrik Dahlberg Sverigedemokraterna Ledamot 8
Tommy Lönnströn Sverigedemokraterna Ledamot 9
Fred Kiberu Mpiso Socialdemokraterna Ersättare 10
Margareta Borg Socialdemokraterna Ersättare 11
Therese Magnusson Socialdemokraterna Ersättare 12
Johan Svanberg Kristdemokraterna Ersättare 13
Magnus Stålberg Moderata Samlingspartiet Ersättare 15
Geoffrey Lameck Moderata Samlingspartiet Ersättare 16
Christina Rasmusson Moderata Samlingspartiet Ersättare 17
Anna Stéen Sverigedemokraterna Ersättare 18

Contacts

Sekreterare

Yvonne Nilsson Hirsch

Nämndsekreterare

Did the content help you?

Last updated: Thursday, March 9, 2023