Logo for the website Logo for the website

Kulturnämnden

Kulturnämnden bereder och beslutar frågor inom regionens ansvarsområde som berör kulturliv och civilsamhälle. De bereder även ärenden för beslut i regionstyrelsen och regionfullmäktige.

Nämnden ska i sitt uppdrag verka inom ramen för den så kallade kultursamverkansmodellen och ansvarar för det stöd som Region Örebro län ger till bland annat kulturinstitutioner.

Nämnden beslutar om fördelning av ekonomiskt stöd till:

  • Kultursamverkansmodellen och annan regionalt finansierad kultur
  • Föreningar
  • Studieförbund
  • Politiska ungdomsförbund
  • Kulturpris och kulturstipendier
  • Sociala innovationsmedel

Kulturnämnden består av 9 ledamöter och 9 ersättare.

Handlingar och protokoll

[Missing text '/views/politicspage/parts/organization/name' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/organization/party' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/organization/mission' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/organization/ordernumber' for 'English']
Torbjörn Ahlin Centerpartiet Ordförande 1
Inga-Britt Ritzman Socialdemokraterna Vice ordförande 2
Monika Aune Miljöpartiet de Gröna 2:e vice ordförande 3
Gert Stark Socialdemokraterna Ledamot 4
Camilla Sörman Socialdemokraterna Ledamot 5
Malin Silén Kristdemokraterna Ledamot 6
Martin Hårsmar Moderata Samlingspartiet Ledamot 7
Anna Stark Moderata Samlingspartiet Ledamot 8
Bo Ammer Sverigedemokraterna Ledamot 9
Siw Lunander Socialdemokraterna Ersättare 10
Nils-Erik Pettersson Socialdemokraterna Ersättare 11
Gunilla Pihlblad Socialdemokraterna Ersättare 12
Gunn Öjebrandt Kristdemokraterna Ersättare 13
Abdulrahman Ibrahim Muhammed Centerpartiet Ersättare 14
Emelie McQuillan Moderata Samlingspartiet Ersättare 15
Berry Käller Moderata Samlingspartiet Ersättare 16
Birgitta Borg Liberalerna Ersättare 17
Oscar Lundqvist Sverigedemokraterna Ersättare 18

Contacts

Sekreterare

Nathalie Bäckbring

Nämndsekreterare

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, January 4, 2022