Logo for the website Logo for the website

Beredning för somatisk specialistvård och högspecialiserad vård

Beredning för somatisk specialistvård och högspecialiserad vård bereder ärenden och frågor till hälso- och sjukvårdsnämnden. Beredningen har inte något beslutsmandat utöver budgeten för den egna verksamheten.

Beredningen ska stödja och bistå hälso- och sjukvårdsnämnden i deras arbete och bidra med kunskapsutveckling. Den ska också vara kontaktorgan mot verksamheter, invånare och de personer som nämndens verksamhet representerar. Beredningen ska även bereda ärenden och frågeställningar till hälso- och sjukvårdsnämnden.

Beredningen specifika uppdrag är att:

  • Främja till en positiv utveckling av den somatiska specialistvården och den högspecialiserade vården som finns inom Regionen
  • Möta och utveckla samarbete med invånarna och andra aktörer angående Regionens specialiserade sjukvård
  • Medverka vid förankring och genomförande av beslut
  • Föra dialog och följa den somatiska specialistvården och den högspecialiserade vården som finns och är organiserad inom Region Örebro län
  • Föra dialog och följa de regioner som man samverkar med i hälso- och sjukvårdsfrågor

Beredning för somatisk specialistvård och högspecialiserad vård består av 9 ledamöter och 5 ersättare.

Handlingar och protokoll

 

[Missing text '/views/politicspage/parts/organization/name' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/organization/party' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/organization/mission' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/organization/ordernumber' for 'English']
Ewa Sundkvist Kristdemokraterna Ordförande 1
Azra Prepic Socialdemokraterna Vice ordförande 2
Cecilia Albertsson Moderata Samlingspartiet 2:e vice ordförande 3
Patrik Renberg Socialdemokraterna Ledamot 4
Lena Berglund Socialdemokraterna Ledamot 5
Ingvar Ernstson Centerpartiet Ledamot 6
Linda Brunzell Moderata Samlingspartiet Ledamot 7
Birgitta Malmberg Liberalerna Ledamot 8
Gunilla Fredriksson Sverigedemokraterna Ledamot 9
Dan Dahlén Socialdemokraterna Ersättare 10
Erica Gidlöf Kristdemokraterna Ersättare 11
Anna Gunnarsson Centerpartiet Ersättare 12
Monika Klockars Moderata Samlingspartiet Ersättare 13
Andreas Tranderyd Miljöpartiet de Gröna Ersättare 14

Contacts

Sekreterare

Maria Boström

Nämndsekreterare

Did the content help you?

Last updated: Wednesday, March 2, 2022