Region Örebo county Region Örebo county
Search

Beredning för somatisk specialistvård och högspecialiserad vård

Beredning för somatisk specialistvård och högspecialiserad vård bereder ärenden och frågor till hälso- och sjukvårdsnämnden. Beredningen har inte något beslutsmandat utöver budgeten för den egna verksamheten.

Beredningen ska stödja och bistå hälso- och sjukvårdsnämnden i deras arbete och bidra med kunskapsutveckling. Den ska också vara kontaktorgan mot verksamheter, invånare och de personer som nämndens verksamhet representerar. Beredningen ska även bereda ärenden och frågeställningar till hälso- och sjukvårdsnämnden.

Beredningen specifika uppdrag är att:

  • Främja till en positiv utveckling av den somatiska specialistvården och den högspecialiserade vården som finns inom Regionen
  • Möta och utveckla samarbete med invånarna och andra aktörer angående Regionens specialiserade sjukvård
  • Medverka vid förankring och genomförande av beslut
  • Föra dialog och följa den somatiska specialistvården och den högspecialiserade vården som finns och är organiserad inom Region Örebro län
  • Föra dialog och följa de regioner som man samverkar med i hälso- och sjukvårdsfrågor

Beredning för somatisk specialistvård och högspecialiserad vård består av 9 ledamöter och 5 ersättare.

Handlingar och protokoll

 

[Missing text '/views/politicspage/parts/organization/name' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/organization/party' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/organization/mission' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/organization/ordernumber' for 'English']
Erica Gidlöf Kristdemokraterna Ordförande 1
Stefan Hven Socialdemokraterna Vice ordförande 2
Anna Nordqvist Moderata Samlingspartiet 2:e vice ordförande 3
Maria Karlsson Socialdemokraterna Ledamot 4
Sofie Krantz Socialdemokraterna Ledamot 5
Farhan Mohammad Socialdemokraterna Ledamot 6
Hans Sedström Kristdemokraterna Ledamot 7
Marita Simpson Centerpartiet Ledamot 8
Jessika Edetun Falk Centerpartiet Ledamot 9
Eghbal Kamran Moderata Samlingspartiet Ledamot 10
Inger Högström-Westerling Moderata Samlingspartiet Ledamot 11
Gunilla Fredriksson Sverigedemokraterna Ledamot 12
Richard Sandström Sverigedemokraterna Ledamot 13
Birgitta Malmberg Liberalerna Ledamot 14
Christina Hermansson Placon Vänsterpartiet Ledamot 15

Contacts

Sekreterare

Clara Bäcklund

Nämndsekreterare

Did the content help you?

Last updated: Thursday, March 9, 2023