Logo for the website Logo for the website

Patientnämnden

Patientnämnden är en fristående och opartisk instans som enligt lag ska finnas i varje region. Patientnämndens huvudsakliga uppgift är att på ett lämpligt sätt hjälpa patienter att föra fram klagomål till vårdgivare och att få klagomålen besvarade av vårdgivaren.

Patientnämnderna bidrar till utveckling av vården genom att analysera de klagomål och synpunkter som patienter lämnar och genom att rapportera iakttagelser och avvikelser av betydelse för patienterna till vårdgivare och vårdenheter.

Utser stödpersoner

Patientnämnden utser även stödpersoner till patienter som tvångsvårdas inom psykiatrin, vårdas i rättspsykiatrin eller hålls isolerade enligt smittskyddslagen.

Arbetar på uppdrag av Region Örebro län

Patientnämnden arbetar på uppdrag av Region Örebro län och länets 12 kommuner.

Patientnämnden består av nio ledamöter och nio ersättare.

Handlingar och protokoll

[Missing text '/views/politicspage/parts/organization/name' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/organization/party' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/organization/mission' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/organization/ordernumber' for 'English']
Lilla Alkman Kristdemokraterna Ordförande 1
Jan Zetterqvist Socialdemokraterna Vice ordförande 2
Anna Stark Moderata Samlingspartiet 2:e vice ordförande 3
Veronica Ulfgren Socialdemokraterna Ledamot 4
Liliana Benito Stenberg Socialdemokraterna Ledamot 5
Christina Pettersson Centerpartiet Ledamot 6
Ann-Katrine Jondelius Moderata Samlingspartiet Ledamot 7
Carina Riberg Miljöpartiet de Gröna Ledamot 8
Richard Sandström Sverigedemokraterna Ledamot 9
Ewa Viktorsson Socialdemokraterna Ersättare 10
Bo Stenberg Socialdemokraterna Ersättare 11
Eva Rysén Socialdemokraterna Ersättare 12
Annica Vissberger Kristdemokraterna Ersättare 13
Inga Ängsteg Centerpartiet Ersättare 14
Cecilia Albertsson Moderata Samlingspartiet Ersättare 15
Bengt Svensson Moderata Samlingspartiet Ersättare 16
Anders Franzon Liberalerna Ersättare 17

Patientnämndens rapporter

I rapporterna redogörs för olika problemområden som kan identifieras utifrån synpunkter och klagomål från patienter och närstående. Det övergripande syftet med rapporterna är att de ska utgöra ett bidrag till hälso- och sjukvårdens utvecklings- och kvalitetsarbete. När beskrivningar av ärenden finns i rapporterna har patienten tillfrågats om samtycke.

Patientnämnden har även i uppdrag att göra analyser av klagomål och synpunkter som patienter lämnar till patientnämnden.

Contacts

Sekreterare

Maria Boström

Nämndsekreterare

Did the content help you?

Last updated: Wednesday, March 30, 2022