Region Örebo county Region Örebo county
Search

Patientnämnden

Patientnämnden är en fristående och opartisk instans som enligt lag ska finnas i varje region. Patientnämndens huvudsakliga uppgift är att på ett lämpligt sätt hjälpa patienter att föra fram klagomål till vårdgivare och att få klagomålen besvarade av vårdgivaren.

Patientnämnden bidrar till utveckling av vården genom att analysera de klagomål och synpunkter som patienter lämnar och att rapportera iakttagelser och avvikelser av betydelse för patienterna till vårdgivare och vårdenheter.

Utser stödpersoner

Patientnämnden utser även stödpersoner till patienter som tvångsvårdas inom psykiatrin, vårdas i rättspsykiatrin eller hålls isolerade enligt smittskyddslagen.

Arbetar på uppdrag av Region Örebro län

Patientnämnden arbetar på uppdrag av Region Örebro län och länets 12 kommuner.

Patientnämnden består av nio ledamöter och nio ersättare.

Handlingar och protokoll

[Missing text '/views/politicspage/parts/organization/name' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/organization/party' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/organization/mission' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/organization/ordernumber' for 'English']
Eje Cesar Kristdemokraterna Ordförande 1
Bo Åkerling Centerpartiet Vice ordförande 2
Anna Stark Moderata Samlingspartiet 2:e vice ordförande 3
Azra Prepic Socialdemokraterna Ledamot 4
Michael Fernkvist Socialdemokraterna Ledamot 5
Ulla Wennerlund Centerpartiet Ledamot 6
Marianne Hamp Moderata Samlingspartiet Ledamot 7
Johan Otterström Sverigedemokraterna Ledamot 8
Habib Brini Sverigedemokraterna Ledamot 9
Kent Nilsson Socialdemokraterna Ersättare 10
Britt-Marie Karlsson Socialdemokraterna Ersättare 11
Lars Malmberg Socialdemokraterna Ersättare 12
Gunnar Jonsson Kristdemokraterna Ersättare 13
Anna Oskarsson Centerpartiet Ersättare 14
Christer Sjödin Moderata Samlingspartiet Ersättare 15
Malin Sundh Moderata Samlingspartiet Ersättare 16
Catharina Pisoni-Söderblom Sverigedemokraterna Ersättare 17
Birgitta Borg Liberalerna Ersättare 18

I rapporterna redogörs för olika problemområden som kan identifieras utifrån synpunkter och klagomål från patienter och närstående. Det övergripande syftet med rapporterna är att de ska utgöra ett bidrag till hälso- och sjukvårdens utvecklings- och kvalitetsarbete. När beskrivningar av ärenden finns i rapporterna har patienten tillfrågats om samtycke.

Patientnämnden har även i uppdrag att göra analyser av klagomål och synpunkter som patienter lämnar till patientnämnden.

Contacts

Sekreterare

Clara Bäcklund

Nämndsekreterare

Did the content help you?

Last updated: Friday, March 15, 2024