Region Örebo county Region Örebo county
Search

Beredning för psykiatri

Beredning för psykiatri bereder ärenden och frågor till hälso- och sjukvårdsnämnden. Beredningen har inte något beslutsmandat utöver budgeten för den egna verksamheten.

Beredningen ska stödja och bistå hälso- och sjukvårdsnämnden i deras arbete och bidra med kunskapsutveckling. De ska också vara kontaktorgan mot verksamheter, invånare och de personer som nämndens verksamhet representerar. Beredningen ska även bereda ärenden och frågeställningar till hälso- och sjukvårdsnämnden.

Beredningens specifika uppdrag är att:

  • Främja till en positiv utveckling av den psykiatriska vården 
  • Möta och utveckla samarbete med invånarna och andra aktörer inom beredningens ansvarsområde
  • Medverka till lokal förankring av beslut
  • Föra dialog och följa den nära sjukvårdens produktionsdelar

Beredningen består 15 ledamöter.

Handlingar och protokoll

[Missing text '/views/politicspage/parts/organization/name' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/organization/party' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/organization/mission' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/organization/ordernumber' for 'English']
Anna Gunnarsson Centerpartiet Ordförande 1
Daniel Andersson Socialdemokraterna Vice ordförande 2
Kristian Berglund Moderata Samlingspartiet 2:e vice ordförande 3
Gunnel Kask Socialdemokraterna Ledamot 4
Solweig Oscarsson Socialdemokraterna Ledamot 5
Martin Östebo Socialdemokraterna Ledamot 6
Rose-Marie Wilnerzon Thörn Kristdemokraterna Ledamot 7
Christina Håkansson Kristdemokraterna Ledamot 8
Ingvar Ernstson Centerpartiet Ledamot 9
Lennart Carlsson Moderata Samlingspartiet Ledamot 10
Conny Ärlerud Moderata Samlingspartiet Ledamot 11
Leif Erixon Sverigedemokraterna Ledamot 12
Catharina Pisoni-Söderblom Sverigedemokraterna Ledamot 13
Mats Einestam Liberalerna Ledamot 14
Marie Krantz Vänsterpartiet Ledamot 15

Contacts

Sekreterare

Marita Jansson

Nämndsekreterare

Did the content help you?

Last updated: Thursday, March 9, 2023