Region Örebo county Region Örebo county
Search

Kollektivtrafiknämnden

I nämndens uppdrag ingår att bereda och besluta i frågor som berör kollektivtrafik.

Kollektivtrafiknämnden bereder och beslutar i frågor som berör:

  • Allmän Kollektivtrafik (buss och tåg)
  • Serviceresor (färdtjänst och sjukresor för hela länet och skolskjutsplanering för några kommuner)
  • Regionalt trafikförsörjningsprogram
  • Allmän trafikplikt

Nämnden bereder även ärenden för beslut i regionstyrelsen och regionfullmäktige.

Kollektivtrafiknämnden består av 15 ledamöter och 9 ersättare.

Handlingar och protokoll

[Missing text '/views/politicspage/parts/organization/name' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/organization/party' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/organization/mission' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/organization/ordernumber' for 'English']
Nina Höijer Socialdemokraterna Ordförande 1
Magnus Lagergren Kristdemokraterna Vice ordförande 2
Erik Baecklund Moderata Samlingspartiet 2:e vice ordförande 3
Anna Karlsson Socialdemokraterna Ledamot 4
Viktor Tullgren Socialdemokraterna Ledamot 5
Bernt Karlsson Socialdemokraterna Ledamot 6
Carina Dickens Kristdemokraterna Ledamot 7
Anders Lycketeg Centerpartiet Ledamot 8
David Larsson Centerpartiet Ledamot 9
Cecilia Askerskär Philipsson Moderata Samlingspartiet Ledamot 10
Thomas Vuolo Moderata Samlingspartiet Ledamot 11
Greger Persson Sverigedemokraterna Ledamot 12
Fredrik Dahlberg Sverigedemokraterna Ledamot 13
Fredrik Askhem Liberalerna Ledamot 14
Kenneth Lantz Vänsterpartiet Ledamot 15
Veronica Ulfgren Socialdemokraterna Ersättare 16
Samer Alzeraai Socialdemokraterna Ersättare 17
Shahla Ojagh Socialdemokraterna Ersättare 18
Karin Kax Lindqvist Centerpartiet Ersättare 20
Lennart Carlsson Moderata Samlingspartiet Ersättare 21
Bo Ammer Sverigedemokraterna Ersättare 22
Peter Nyström Sverigedemokraterna Ersättare 23

Contacts

Sekreterare

Lucas Blåder

Nämndsekreterare

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, September 12, 2023