Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Jobba hos oss

Folktandvården Region Örebro län arbetar aktivt med förebyggande tandvård och Frisktandvård, allt för att våra länsinvånare ska få en så bra munhälsa som möjligt. Vi erbjuder tandvård på 21 allmäntandvårdskliniker och 8 specialisttandsvårdkliniker. Vi har ett tandtekniskt laboratorium, Folktandvårdens folkhälsoinsatser och en utbildnings- och forskningsenhet som är nära knuten till Örebro universitet. Totalt arbetar cirka 550 medarbetare inom Folktandvården Region Örebro län.

Hos oss har du många möjligheter till kompetensutveckling:

  • mjukstarta med handledning
  • gå vårt traineeprogram när du är nyutexaminerad
  • öka din kliniska kompetens genom utbildning och tjänstgöring på vår specialisttandvård
  • gå forskningsförberedande utbildningar genom vårt nära samarbete med Örebro universitet
  • driv utvecklings- och forskningsprojekt
  • gå chefs- och ledarskapsutbildning
tandsköterska i behandlingsrum

För att trivas hos oss är det viktigt att du känner igen dig i våra tre värdeord:

Samarbete

Vi lyfter varandra och samverkar över gränser. Det är vår förmåga till samarbete som ger kraft att tillsammans skapa ett bättre liv.

Utveckling

Vi är lärande, utforskar möjligheter och förbättrar ständigt på hållbart sätt med invånaren i fokus.

Professionalism

Vi håller hög kvalitet, visar tillit och skapar utrymme för det professionella omdömet. All kontakt med oss ska bidra till ett bättre liv för invånare, kollegor, besökare och andra aktörer.

Vår vision

Tillsammans skapar vi ett bättre liv.

Här kan du läsa mer om Region Örebro läns värdegrund och vision

Som tandhygienist och tandläkare hos Folktandvården får du en gedigen introduktion, fina förmåner och har flera utvecklingsmöjligheter att välja mellan.

Läs mer vad vi erbjuder dig som börjar arbeta som tandhygienist

Läs mer vad vi erbjuder dig som börjar arbeta som tandtandläkare

All ny personal, oavsett tidigare yrkeserfarenhet eller yrkesgrupp, får en introduktionsdag där Folktandvårdens uppdrag och organisation presenteras. Dagen innehåller även information om Folktandvårdens olika stödfunktioner.

Läs mer om vår introduktionsdag

Folktandvården erbjuder en traineeutbildning för nyutexaminerade tandläkare och tandhygienister. Målet är att stärka varje behandlare i sin nya yrkesroll och i organisationen.

Läs vårt traineeprogram

Studerar du till tandläkare, tandhygienist eller tandsköterska och vill ha ett sommarjobb?

Läs mer om sommarjobb och lämna din intresseanmälan

Se filmen om Oscar som jobbar som tandläkare på Folktandvården Region Örebro län

Kontakter

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 6 maj 2024