Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Kunskapsstyrning

Kunskapsstyrning är svensk vårds gemensamma system för att leverera en mer kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård av hög kvalitet.

Hälso- och sjukvården i Sverige håller hög kvalitet. Men skillnaderna är för stora i vård, behandling och resultat. Dessa skillnader gör att två personer med samma sjukdomstillstånd till exempel riskerar att få olika utredning, behandling och uppföljning beroende på var de söker vård. Hälso- och sjukvården arbetar på olika sätt för att utjämna dessa skillnader. 

Visionen med kunskapsstyrning

Vår framgång räknas i liv och jämlik hälsa. Tillsammans gör vi varandra framgångsrika.

Samarbete på tre nivåer

Sveriges regioner arbetar med kunskapsstyrning på tre nivåer:

  • Nationell nivå
  • Sjukvårdsregional nivå
  • Lokal nivå

På den lokala nivån ska Region Örebro läns hälso- och sjukvård tillsammans med länets kommuner införa kunskapsstöden i vardagen. Vi ska följa upp våra medicinska resultat och använda dem som utgångspunkt för utveckling och förbättring av vården. Här tar vi även tillvara på erfarenheter från patient- och närståenderepresentanter.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 2 juni 2023