Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • Å
 • Ä
 • Ö
 • Gå direkt till
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • Å
 • Ä
 • Ö
Barn- och ungdomsmottagningen Hallsberg
Fysioterapins bassäng Universitetssjukhuset Örebro
Stroketeamet Lindesbergs lasarett
Venöst centrum Karlskoga lasarett
Stroketeam Karlskoga lasarett
Paramedicinska teamet Lindesbergs lasarett
1177 vårdguiden på telefon Region Örebro län
Asyl-och invandrarhälsan Region Örebro län
Psykologmottagningen för mödra- och barnhälsovård
Palliativa teamet Karlskoga lasarett
Vårdcentralernas digitala mottagning
Anhörigstöd vid psykisk ohälsa
Arbetsterapeuter på sjukhuset
Arbetsterapeuter på sjukhuset
Arbetsterapeuter på sjukhuset
Bassängverksamhet på sjukhuset
Blodgivarinformation - Ge Blod
Bårhus och visningsrum på Karlskoga lasarett
Bårhus och visningsrum på Lindesbergs lasarett
Bårhus och visningsrum USÖ
Centrum för sällsynta diagnoser
Dietist på sjukhuset
Dietist på sjukhuset
Dietister i Region Örebro län
Dietister på sjukhuset
Digitala levnadsvanemottagningen
Digitala rådgivningen för sjukt barn 0-17 år
Familjecentraler
Familjerådgivningen i Örebro län
Funktionshinderkonsulent
Fysioterapeut på sjukhuset
Fysioterapeut på sjukhuset
Hjärnskadekoordinator
Kuratorer på Karlskoga lasarett
Kuratorer på Lindesbergs lasarett
Kuratorer på USÖ
Lekterapin USÖ
Mottagningen psykisk ohälsa barn och unga
Nyckelfonden
Nyckelfonden
Orofacial medicin öppenvård Örebro
Patientbibliotek USÖ
Patientbiblioteket Karlskoga lasarett
Patientbiblioteket Lindesbergs lasarett
Patientnämndens kansli
Privata vårdgivare
Sjukhuskyrkan Karlskoga lasarett
Sjukhuskyrkan Lindesberg
Sjukhuskyrkan Universitetssjukhuset Örebro
Smittskydd
Tolkcentralen
Ungdomsmottagningar i Örebro län
Vaccinationsmottagning Capio
Vaccinationsmottagningen södra länsdelen
Vaccinationsmottagningen västra länsdelen
Vaccinationsmottagningen Örebro
Vårdslussen Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 2 mars 2023