Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen
Barn- och ungdomsmottagningen Hallsberg
Fysioterapins bassäng, USÖ
1177 Vårdguiden på telefon
Asyl- och invandrarhälsan
Psykologenheten för mödra- och barnhälsovård
Samtalsmottagningen primärvård 6-14 år
Ungdomsmottagningen Örebro län
Palliativa enheten, Karlskoga lasarett
Venöst centrum, Karlskoga lasarett
Vårdcentralernas digitala mottagning
Blodgivarinformation - Ge Blod
Dietist på sjukhuset
Dietist på sjukhuset
Dietist på sjukhuset
Dietister i Region Örebro län
Familjecentraler
Familjerådgivningen i Örebro län
Funktionshinderkonsulent
Hjärnskadekoordinator
Klagomålsenheten
Kuratorer på sjukhusen
Kuratorer på sjukhusen
Kuratorer på sjukhusen
Lekterapin USÖ
Mobila närsjukvårdsteamet norr
Mobila närsjukvårdsteamet norr
Muskelcentrum (MCÖ), Örebro
Nyckelfonden
Orofacialmedicin, sjukhustandvård, Klostergatan Örebro
Patientnämndens kansli
Privata vårdgivare
Sjukhuskyrkan USÖ
Smittskydd
Tolkcentralen
Vaccinationsmottagning Capio
Vaccinationsmottagningen Covid 19 Hallsberg
Vaccinationsmottagningen Covid 19 Karlskoga
Vaccinationsmottagningen Covid 19 Lindesberg
Vaccinationsmottagningen Covid 19 Örebro Boglundsängen
Vaccinationsmottagningen Covid 19 Örebro Conventum
Vårdslussen
Vårdslussen NY

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 9 februari 2021