Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • Å
 • Ä
 • Ö
 • Gå direkt till
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • Å
 • Ä
 • Ö
Barn- och ungdomsmottagningen Hallsberg
Fysioterapins bassäng, USÖ
Mobilt stroketeam
1177 Vårdguiden på telefon
Asyl- och invandrarhälsan
Psykologenheten för mödra- och barnhälsovård
Samtalsmottagningen primärvård 6-14 år
Palliativa enheten, Karlskoga lasarett
Venöst centrum, Karlskoga lasarett
Vårdcentralernas digitala mottagning
Anhörigstöd vid psykisk ohälsa
Arbetsterapeuter på sjukhuset
Arbetsterapeuter på sjukhuset
Arbetsterapeuter på sjukhuset
Bassängverksamhet på sjukhuset
Blodgivarinformation - Ge Blod
Bårhus och visningsrum på Karlskoga lasarett
Bårhus och visningsrum på Lindesbergs lasarett
Bårhus och visningsrum USÖ
Centrum för sällsynta diagnoser
Dietist på sjukhuset
Dietist på sjukhuset
Dietister i Region Örebro län
Dietister på sjukhuset
Familjecentraler
Familjerådgivningen i Örebro län
Funktionshinderkonsulent
Fysioterapeut på sjukhuset
Fysioterapeut på sjukhuset
Hjärnskadekoordinator
Kuratorer på Karlskoga lasarett
Kuratorer på Lindesbergs lasarett
Kuratorer på USÖ
Lekterapin USÖ
Mobila närsjukvårdsteamet norr
Nyckelfonden
Nyckelfonden
Orofacialmedicin, sjukhustandvård, Klostergatan Örebro
Patientbibliotek USÖ
Patientbiblioteket Karlskoga lasarett
Patientbiblioteket Lindesbergs lasarett
Patientnämndens kansli
Privata vårdgivare
Sjukhuskyrkan Karlskoga lasarett
Sjukhuskyrkan Lindesberg
Sjukhuskyrkan Universitetssjukhuset Örebro
Smittskydd
Tolkcentralen
Ungdomsmottagningar i Örebro län
Vaccinationsmottagning Capio
Vaccinationsmottagningen Covid 19 Hallsberg
Vaccinationsmottagningen Covid 19 Karlskoga
Vaccinationsmottagningen Covid 19 Lindesberg
Vaccinationsmottagningen Covid 19 Örebro Boglundsängen
Vaccinationsmottagningen Olaus Petri vårdcentral
Vaccinationsmottagningen Tybble vårdcentral
Vårdslussen

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 9 februari 2021