Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen
Palliativa enheten, Karlskoga lasarett
Ungdomsmottagningen Örebro län
Ungdomsmottagningen Örebro län
1177 Vårdguiden på telefon
Asyl- och invandrarhälsan
Fysioterapins bassäng, USÖ
Patientnämndens kansli
Psykologenheten för mödra- och barnhälsovård
Samtalsmottagningen primärvård 6-14 år
Ungdomsmottagningen Örebro län
Vaccinationsmottagningen Covid 19 Hallsberg
Vaccinationsmottagningen Covid 19 Karlskoga
Vaccinationsmottagningen Covid 19 Lindesberg
Vaccinationsmottagningen Covid 19 Örebro Boglundsängen
Vaccinationsmottagningen Covid 19 Örebro Conventum
Anhörigstöd vid psykisk ohälsa
Barn- och ungdomsmottagningen Hallsberg
Bassängverksamhet på sjukhuset
Blodgivarinformation - Ge Blod
Dietist på sjukhuset
Dietist på sjukhuset
Dietist på sjukhuset
Dietister i Region Örebro län
Familjecentraler
Familjerådgivningen i Örebro län
Funktionshinderkonsulent
Fysioterapeut på sjukhuset
Hjärnskadekoordinator
Klagomålsenheten
Kuratorer på sjukhusen
Kuratorer på sjukhusen
Kuratorer på sjukhusen
Lekterapin USÖ
Mobila närsjukvårdsteamet norr
Mobilt stroketeam
Muskelcentrum (MCÖ), Örebro
Nyckelfonden
Nyckelfonden
Orofacialmedicin, sjukhustandvård, Klostergatan Örebro
Privata vårdgivare
Sjukhuskyrkan USÖ
Smittskydd
Tolkcentralen
Vaccinationsmottagning Capio
Venöst centrum, Karlskoga lasarett
Vårdcentralernas digitala mottagning
Vårdslussen

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 9 februari 2021