Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Att överklaga ett beslut

Beslut fattade av regionfullmäktige, regionstyrelsen och nämnder som inte ska överklagas på annat sätt genom särskild lagstiftning får överklagas genom laglighetsprövning enligt 13 kapitlet kommunallagen.

När du överklagar ett beslut genom en laglighetsprövning, är det bara beslutets laglighet som kan prövas. För att få överklaga, måste du vara invånare i Örebro län.

Skicka eller lämna in ditt överklagande till förvaltningsrätten i Karlstad inom tre veckor från den dag då protokollet anslagits på regionens anslagstavla.

Förvaltningsrätten kan upphäva beslutet om någon av följande grunder är uppfyllda:

  • Beslutet har inte tillkommit i laga ordning
  • Beslutet rör något som inte är en angelägenhet för regionen
  • Det organ som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter
  • Beslutet strider mot lagen eller annan författning

Förvaltningsrätten kan endast upphäva beslutet, inte fatta något nytt. Överklagan ska skickas skriftligt och direkt till förvaltningsrätten.


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 29 december 2017

Innehållsansvarig: Per Marcusson

Publicerad av Jenny Yttermalm